Prvi domaći inovativni probiotik za životinje osvaja tržište

Posted in: Vesti- Jul 02, 2018

ZA ZDRAVIJI SVET – HIRA VET I HIRA PET

Čime zaštiti životinje od pojave crevnih infekcija? A kako im pomoći ako se one ipak pojave? Možemo koristiti antibiotike, probiotike, ili posegnuti za narodnom medicinom kao što su testo, jabukovo sirće ili pekarski kvasac.

Upravo je rešavanje problema crevnih infekcija kod domaćih životinja i smanjanje upotrebe antibiotika bio razlog za okupljanje tima koji je razvio prvi domaći inovativni probiotik. Okupljeni tim čini konzorcijum koji je oličenje uspešne saradnje nauke i privrede. Preduzeće GreenLab, koje je na čelu konzorcijuma, ima decenijsko iskustvo u plasmanu veterinarskih proizvoda na tržište i uspostavljenu blisku saradnju sa farmama i veterinarskim stanicama, a posluje na čitavoj teritoriji Srbije. Zahvaljujući dugogodišnjem radu u veterinarskoj praksi, doktor veterinarske medicine Igor Mrvaljević iz preduzeća Invetlab sagledao je probleme na terenu i postavio zahteve koje bi novi probiotik trebalo da reši. Dr Nataša Golić, sa svojim timom iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu bavi se izučavanjem probiotičkog potencijala prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline. Njihovo dugogodišnje iskustvo i znanje stvorili su bezbedan, efikasan, potpuno prirodan, domaći proizvod, testitiran u uslovima farme, koji brine o zdravlju domaćih životinjа. Reč je o probioticima Hira Vet i Hira Pet, čiji se razvoj i uspostavljanje standardizovane proizvodnje finansiraju kroz Fondov Program saradnje nauke i privrede.

U proizvodnom pogonu preduzeća Invetlab, u Grgurevcima kod Sremske Mitrovice, u martu mesecu ove godine prvi put su ova dva probiotika proizvedena za plasman na tržištu.

Evropa je uvela strogu regulativu o zabrani upotrebe antibiotika u stočarskoj proizvodnji, a to je nesporno preko potrebno kako bi se zaštitilo i ljudsko zdravlje. Nova kombinacija sastojaka u probioticima Hira Vet i Hira Pet predstavlja alternativu upotrebi antibiotika u prevenciji i lečenju teško izlečivih infekcija i upalnih bolesti creva životinja. Hira Vet predstavlja novu, jedinstvenu probiotičku kombinaciju bakterija mlečne kiseline koje spadaju u grupu generalno bezbednih bakterija i ulaze u sastav normalne crevne mikroflore. Hira Pet, probiotička kombinacija specijalno pripremljena za kućne ljubimce, zaslužna je za to što su Donna, Neron, Milica, Kira i brojni drugi psi i mačke, danas zadovoljni, živahni, aktivni ljubimci. Različitih su godina i rasa, ali zajedničko im je da koriste probiotik Hira Pet.

Preduzeće GreenLab brine o tome da probiotici na pravi način stignu do životinja i kućnih ljubimaca, dok je za izlazak na inostrana tržišta i povezivanje sa evropskim proizvođačima probiotika zaduženo preduzeće Phytonet. Tržište polako raste, kupci su uglavnom vlasnici velikih farmi goveda i svinja, a u toku su i pregovori sa živinarskim farmama. Početna nezainteresovanost kupaca usled ranijih loših iskustava sa različitim probiotičkim preparatima je prevaziđena. Reakcije korisnika su pozitivne, budući da su povoljni efekti vidljivi već nakon prve doze probiotika. Sledeći korak je plasiranje proizvoda prodavnicama za kućne ljubimce, kao i osvajanje azijskog tržišta.

Razvijanje ovih probiotika omogućeno je kroz projekat za koji je Fond opredelio sredstva u iznosu od 209 hiljada evra, dok konzorcijum učestvuje sa 90 hiljada evra. Finansiranje od strane Fonda je vrlo značajno jer bez njega ne bi bio uspostavljen proizvodni pogon za proizvodnju probiotika. Postupci istraživanja i razvoja, kao i komercijalizacije proizvoda u biotehnologiji su skupi i dugotrajni, tako da bi, bez finansijske podrške Fonda, plasman na tržište bio znatno usporen, a samim tim bi i vreme do isteka patenta bilo kraće, kao i period za njegovu eksploataciju

Probiotik je registrovan kod Uprave za veterinu, a njegova zaštita inicirana je kroz nacionalnu i međunarodnu patentnu prijavu Zavodu za intelektualnu svojinu. Proizvodnja je standardizovana u skladu sa HACCP principima.

Konzorcijum obećava da će nastaviti sa daljim razvojem probiotika, a i da će biti lako dostupan svim zainteresovanim farmerima i vlasnicima kućnih ljubimaca. Reklama kaže: „Da nam koza bude zdrava, lepo tele rodi krava, a prase neka bude svetske klase, probiotik koji leči i još bolje sve da spreči neka čuje ceo svet, stigao je Hira Vet.

***

Program saradnje nauke i privrede ima za cilj da podstakne preduzeća iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte kako bi stvorili novu intelektualnu svojinu sa tržišnom vrednošću i primenom. Program je osmišljen u okviru druge komponente „Projekta podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji“ koji se finansira iz sredstava EU IPA 2013 i uz tehničku pomoć Svetske banke. Dok se sama implementacija Programa direktno finansira iz sredstava EU IPA 2013 fondova u iznosu od 2,4 miliona evra i budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u iznosu od jednog milion evra.

„Razvoj tehnoloških procesa za proizvodnju inovativnih probiotskih proizvoda za prevenciju i lečenje crevnih infekcija kod životinja” naziv je projekta koji realizuje konzorcijum na čelu sa GreenLab-om, a čiji članovi su Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Invetlab i Phytonet. Projektni tim predvodi dr Nataša Golić iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.