Vlada Republike Srbije European Commission The World Bank

Program ranog razvoja

Finansirani projekti – III ciklus

 

 • Kompanija: 011LAB
 • Projekat: MOBICOMP – Modular Biometric Computer Platform
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 89.500
 • Učešće Fonda: EUR 75.900
 • Vođa projekta: Saša Vujić

 

O projektu

Kroz svoj projekat „MOBICOMP“, kompanija 011LAB razvila je funkcionalnu biometrijsku kompjutersku platformu, baziranu na modularnoj, otvorenoj arhitekturi sa višestrukom praktičnom namenom. Usled svoje kompatibilnosti i modularnosti, na platformu se lako instaliraju razni periferni uređaji, operativni sistemi, kao i biometrijski algoritmi. Takođe, platforma je pripremljena za integraciju sa cloud rešenjima. Primarni klijenti kompanije su internacionalne firme koje nude inovativna rešenja za upravljanje zaposlenima i vremensku kontrolu prisustva.

011lab.com

top

 • Kompanija: Aggios Europe
 • Projekat: Energy Management Software for Mobile and Embedded Devices
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 94.000
 • Učešće Fonda: EUR 79.700
 • Vođa projekta: Vojin Živojnović

 

O projektu

Kompanija Aggios Europe iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i energetske efikasnosti, ojačana bogatim internacionalnim iskustvom osnivača, razvila je softver za pametno upravljanje potrošnjom energije u mobilnim i ugrađenim elektronskim uređajima. Ova tehnologija omogućava bolju iskorišćenost kapaciteta baterije tako što koristi informacije o korisnikovom načinu rukovanja uređajem. Aggios svoje primarne kupce vidi u srednjim proizvođačima mobilnih aparata lociranim u Japanu, Tajvanu, Koreji i Kini, kao i njihovim softverskim dobavljačima iz EU i SAD.

www.aggios.com

top

 • Kompanija: Advanced Security Technologies
 • Projekat: Website Anti Defacement Service
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 102.110
 • Učešće Fonda: EUR 80.000
 • Vođa projekta: Ivica Šapina

 

O projektu

Niški start-up iz informaciono-komunikacionog sektora razvio je rešenje za identifikovanje i sprečavanje neautorizovanih izmena, odnosno naruženja internet stranica. Koristeći niz komplementarnih mera za prepoznavanje hakerskih napada, kao i alarmiranje korisnika i anuliranje neautorizovanih promena i narušavanja bezbednosti sajta, ovaj softver omogućava vlasnicima visokorizičnih internet stranica da se izbore sa sve većim problemom digitalnog doba. Dato rešenje se nudi u formi lako skalabilnog „softvera kao usluge“ (SaaS), osiguravajući apsolutnu privatnost i visok stepen sigurnost uz lak i veoma brz mehanizam „oporavka“ nakon napada.

www.ast.co.rs

top

 • Kompanija: Biounik
 • Projekat: Application of a New Biostimulator in Corn Seed Processing
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 94.412
 • Učešće Fonda: EUR 80.000
 • Vođa projekta: Uroš Đorđević

 

O projektu

Spin-off kompanija koja posluje u poljoprivrednoj industriji stvorila je novu vrstu biostimulatora za poboljšavanje klijavosti i nicanja semena kukuruza. Biostimulator je zasnovan na mešavini korisnih bakterija sa potvrđenom auksinskom aktivnošću. Ovaj biostimulator se nudi kako velikim proizvođačima semena i institutima za razvoj poljoprivrede, tako i malim gazdinstvima koja samostalno teže povećanju roda i boljem kvalitetu semena i samog zdravlja biljke.

top

 • Kompanija: DNET
 • Projekat: AR App Genie
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 100.000
 • Učešće Fonda: EUR 80.000
 • Vođa projekta: Milan Đorđević

 

O projektu

Novosadska spin-off kompanija DNET Inovacioni centar razvila je cloud rešenje koje dozvoljava korisniku da intuitivno i lako razvije i lansira aplikacije koje podržavaju koncept „proširene stvarnosti“ (Augmented Reality) za pametne telefone i desktop računare. Njihovo rešenje „AR App Genie“ čine dva segmenta – „softver kao usluga“ (SaaS), koji omogućava višeplatformski razvoj aplikacija, i „platforma kao usluga“ (PaaS), koja služi za postavljanje novihaplikacija u oblaku (cloud). Rešenje je namenjeno prvenstveno marketinškim agencijama, maloprodajnim lancima, prodavnicama nameštaja i odeće, kao i pojedincima koji se bave izradom aplikacija.

www.dnet-ic.com

top

 • Kompanija: Eon Plus
 • Projekat: Software Application for Environmental Impact Assessment
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 79.400
 • Učešće Fonda: EUR 67.488
 • Vođa projekta: Vladimir Đurica

 

O projektu

Vođena globalnom potrebom za kvalitetnim procesom procene uticaja na životnu sredinu, kompanija Eon Plus stvorila je softversku aplikaciju koja nudi efikasan sistem procene uticaja na okolinu, metodologiju kvantitativne evaluacije i grafičke analize rezultata, kao i automatsko generisanje izveštaja u skladu sa zakonskim zahtevima. Softver integriše sve aspekte i faze procene uticaja na životnu sredinu za razne privredne sektore, a eksperti unose karakteristike projekta i lokaciju, prateći potrebne regulatorne okvire. Na kraju, softver izračunava relevantne faktore radi procene važnosti uticaja, sa grafičkim prikazom rezultata, što povećava objektivnost i sistematičnost postupka. Rešenje je namenjeno prevashodno evropskom tržištu, ali ima globalnu primenu.

www.eon-plus.com/

top

 • Kompanija: Intens Net
 • Projekat: Intensify
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 121.510
 • Učešće Fonda: EUR 80.000
 • Vođa projekta: Svjetlana Azarić

 

O projektu

Novosadski spin-off iz ICT sektora razvio je softversko rešenje za promociju, privlačenje i nagrađivanje vernosti korisnika, namenjeno klijentima koji pružaju usluge u oblasti multimedijalne zabave i kulturnih manifestacija. Inovacija „Intensify“ je kompatibilna sa postojećim rešenjima za prodaju karata i povezuje korisnike sa klijentima preko posebno dizajnirane aplikacije na pametnim uređajima. Rešenje nudi visok stepen prilagodljivosti potrebama i klijenata i samih korisnika aplikacije, a namenjen je globalnom tržištu.

www.intensnet.com

top

 • Kompanija: Brainstorm
 • Projekat: KISS Menu – Mobile Ordering 2.0
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 100.520
 • Učešće Fonda: EUR 80.000
 • Vođa projekta: Janko Milunović

 

O projektu

Start-up kompanija Brainstorm, sastavljena od mladih stručnjaka školovanih u Belgiji, razvila je „KISS Menu“ – platformu za naručivanje u ugostiteljskim objektima putem pametnih telefona i NFC tehnologije. Pored naručivanja, sistem sadrži opcije deljenja sadržaja preko društvenih mreža, ocenjivanja usluge, međusobne interakcije korisnika, direktnih plaćanja mobilnim telefonom i personalizovani sistem preporuka za korisnike. Kompanija nudi ovo rešenje na međunarodnom tržištu, prvenstveno HoReCa klijentima i lancima brze hrane, ali i firmama koje se bave kućnom dostavom i programima vernosti.

top

Spik Briket

 • Kompanija: Spik Briket
 • Projekat: Low Calorie Coals Technological Treatment in Order to Obtain Cheap and High Caloric Coal Dust
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 100.000
 • Učešće Fonda: EUR 80.000
 • Vođa projekta: Milan Kostić

 

O projektu

Spik Briket je stvorio jednostavno, bezbedno i ekonomično inovativno rešenje za povećanje kalorijske vrednosti sušene ugljene prašine, dok se ostatak supstance koristi za proizvodnju lignitskih briketa. Suština nove „SPIK“ tehnologije se ogleda u optimizaciji procesa mlevenja i sušenja uglja, koji obezbeđuje da se kroz naročit energetski efikasan proces izvlači vlaga i podiže kalorijska vrednost do dva puta. Ciljni kupci ove tehnologije su energetski sistemi koji imaju veće količine sitne ugljene frakcije i prašine, proizvođači briketa, kao i manji proizvođači električne i toplotne energije koji dodaju ugljenu prašinu u biomasu.

top

Srma-Zip

 • Kompanija: Srma-Zip
 • Projekat: Optimization of the Agricultural Soil Cultivation by Innovative Break-through Concept: Combined Cultivating Machine, Second Generation CCM-2
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 94.030
 • Učešće Fonda: EUR 79.925
 • Vođa projekta: Stanko Mandić

 

O kompaniji

Start-up iz Sivca (Kula) razvio je rešenje iz oblasti poljoprivredne mehanizacije, u vidu prototipa kombinovane mašine za kultivaciju pod nazivom CCM2. Ova mašina koristi reverzibilne plugove obrtače i u jednom prolasku kroz polje istovremeno ore i priprema zemljište, đubri i, konačno, seje i porkiva seme. Ovim se postižu znatne uštede u energiji potrebnoj za ceo proces kultivacije poljoprivrednog zemljišta i smanjuju količine oslobođenog CO2. Mašina je namenjena velikim i srednjim poljoprivrednim preduzećima i gazdinstvima u Srbiji i na međunarodnom tržištu.

top

 

 • Kompanija: Starglass d.o.o.
 • Projekat: Development and Manufacturing of Multifunction Production Line for Bending, Tempering of Bent and Fusion of Glass
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 79.380
 • Učešće Fonda: EUR 66.679
 • Vođa projekta: Biserka Škrbić

 

O projektu

Starglass iz Starčeva razvio je multifunkcionalnu proizvodnu liniju za tri tehnološka procesa obrade stakla: savijanje, kaljenje savijenog stakla i fuziju. Izuzetna energetska efikasnost proizvodnog procesa omogućena je zahvaljujući novom sistemu za zagrevanje i hlađenje stakla. Savijanje stakala različitih radijusa i oblika moguće je bez promene alata, a za održavanje procesa dovoljan jedan radnik, čime se povećava produktivnost. Rešenje je podjednako pogodno za male i velike proizvođače stakla. Kompanija planira prodaju proizvoda kupcima na međunarodnom tržištu.

www.starglass.rs

top

 • Kompanija: Timepad
 • Projekat: Timepad
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 6 meseci
 • Budžet projekta: EUR 36.577
 • Učešće Fonda: EUR 30.877
 • Vođa projekta: Veljko Vasić

 

O projektu

Istoimeni projekat beogradske kompanije Timepad rezultirao je razvojem cloud sistema za praćenje radnih sati zaposlenih. Kombinovanjem klijent i server segmenata, pruža se jednostavan i efikasan mehanizam kontrole i evidentiranja radnog vremena radnika. Sistem je veoma ekonomičan za održavanje i lako primenljiv i u malim i u srednjim preduzećima.

top

Visoki Vakuum

 • Kompanija: Visoki Vakuum
 • Projekat: High Vacuum Pump
 • Početak projekta: 01.09.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 94.070
 • Učešće Fonda: EUR 79.770
 • Vođa projekta: Živoslav Milovanović

 

O projektu

U okviru projekta „High Vacuum Pump“ kompanija Visoki Vakuum iz Velike Plan razvila je i proizvela multifunkcionalnu vakuum pumpu sa karakteristikama koje prevazilaze trenutne industrijske standarde. Pumpa se može primeniti u brojnim industrijama, za potrebe vakuumiranja, kompresije, stvaranja pritiska i ispumpavanja tečnosti. Njenom upotrebom postižu se znatne uštede usled manje potrošnje energije i nižih troškova materijala za izradu, kao i dužeg veka eksploatacije.

top