Vlada Republike Srbije European Commission The World Bank

Program ranog razvoja

Finansirani projekti – II ciklus

 

 • Kompanija: Bodytech
 • Projekat: Active Pad
 • Početak projekta: 01.02.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 91.700
 • Učešće Fonda: EUR 77.944
 • Vođa projekta: Aleksandar Veg

 

O projektu

Bodytech je start-up kompanija iz Beograda koja je razvila „Active Pad“, novi proizvod koji se koristi za prevenciju dekubitusa kod pacijenata koji su nepokretni duži vremenski period. Proizvod je dizajniran tako da korišćenjem podesivih i za ljudsko telo povoljnih vibracija, uz ergonomski oblik, stimuliše cirkulaciju krvi u tkivu koje trpi veliko opterećenje. Sistem je razvijen u saradnji sa istraživačima sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

top

 • Kompanija: Chromosome Group
 • Projekat: Development of Automated Device for Filling, Sealing and Packaging Plastic Straws with Lliquid Fertilizer for Potted House Plants Feeding
 • Početak projekta: 01.02.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 87.740
 • Učešće Fonda: EUR 72.740
 • Vođa projekta: Marko Kostić

 

O projektu

Chromosome Group, sa sedištem u Beogradu i razvojnom stanicom u Nišu, je start-up iz oblasti mehaničkog inženjeringa i automatizacije. Kompanija je usavršila automatizovani uređaj za punjenje, hermetičko zatvaranje i pakovanje plastične ambalaže sa tečnim đubrivom. Novi proizvod omogućava kontrolisano oslobađanje đubriva za biljke preko mikrofiltera, bez direktnog kontakta korisnika sa đubrivom, što ga čini pogodnim za kućnu upotrebu.

top

 • Kompanija: Coprix Media
 • Projekat: InterActive Mathematics
 • Početak projekta: 01.02.2013.
 • Trajanje: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 93.335
 • Učešće Fonda: EUR 79.035
 • Vođa projekta: Vladimir Koprić

 

O projektu

Coprix Media iz Beograda, tvorac „Interaktivnog bukvara“, razvila je još jednu interaktivnu aplikaciju za učenje koja se može primeniti na tablet računarima i pametnim telefonima. Povezivanjem nekoliko platformi, aplikacija “Interaktivna matematika” je potpuno prilagođena potrebama dece predškolskog i školskog uzrasta, kako u pogledu funkcionalnosti (tj. prirodnog osećaja prilikom korišćenja uređaja za učenje), tako i u pogledu kvaliteta učenja.

www.coprix.net

top

 • Kompanija: Ekofungi
 • Projekat: From Waste to Taste
 • Početak projekta: 08.02.2013.
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 86.880
 • Učešće Fonda: EUR 72.480
 • Vođa projekta: Ivanka Milenković

 

O projektu

Preduzeće Ekofungi je razvilo novu tehnologiju za proizvodnju visokokvalitetnog substrata za uzgajanje jestivih i medicinskih pečurki, sačinjenog od recikliranog organskog i neorganskog celuloznog materijala. Inovacija je razvijena u saradnji sa istraživačima sa Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za biološka istraživanja u Beogradu.

top

 

 • Kompanija: ETB
 • Projekat: Car Wheel Balancing Weights/Production Technology
 • Početak projekta: 01.02.2013.
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 98.880
 • Učešće Fonda: EUR 80.000
 • Vođa projekta: Zoran Jovanović

 

O projektu

ETB je mašinsko-inženjerska kompanija iz Kruševca koja je razvila novu tehnologiju za proizvodnju tegova za balansiranje točkova automobila. Novi metod proizvodnje poboljšava izdržljivost i eliminiše potrebu za dodatnom antikorozivnom zaštitom, a krajnji rezultat su jeftiniji proizvodi visokog kvaliteta.

top

 

 • Kompanija: KreativTeh
 • Projekat: Nanoaktiv Wound Dressings
 • Početak projekta: 01.02. 2013.
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 91.078
 • Učešće Fonda: EUR 77.413
 • Vođa projekta: Bojana Obradović

 

O projektu

KreativTeh je spin-off sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i posluje u oblasti prirodnih nauka i biomedicine. NanoAktiv je novi biomedicinski proizvod zasnovan na rastvorima i hidrogelovima alginata sa inkorporisanim nanočesticama srebra. Koristi se kao antimikrobna obloga za lečenje dubokih i površinskih rana.

www.kreativteh.com

top

 • Kompanija: mBrainTrain
 • Projekat: “Smarting” – EEG Walks you Home
 • Početak projekta: 01.02.2013.
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 98.300
 • Učešće Fonda: EUR 78.200
 • Vođa projekta: Ivan Gligorijević

 

O projektu

Kompanija mBrainTrain iz Beograda razvila je prenosivi bežični sistem koji se, u kombinaciji sa pametnim telefonima, koristi kao pomagalo pri neurofidbek treninzima, kao i neurorehabilitaciji u postupku lečenja različitih neuroloških poremećaja i oboljenja. Tokom prve dve godine nakon završetka projekta kompanija je ostvarila prihod od više od 70 000 evra od prodaje novog proizvoda, uključujući i zaključene ugovore o prodaji sa univerzitetima u Luvenu (Belgija) i Oldenburgu (Nemačka).

www.mbraintrain.com

top

 • Kompanija: TRK Inovacije
 • Projekat: Digital Key
 • Početak projekta: 01.02.2013.
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Budžet projekta: EUR 61.454
 • Učešće Fonda: EUR 51.749
 • Vođa projekta: Dušan Orlović

 

O projektu

Kompanija TRK Inovacije iz Novog Sada razvila je elektronski uređaj za snimanje i prepoznavanje zvuka zvona interfona koji se koristi za kontrolisani pristup stambenim zgradama i poslovnim prostorima. „Digitalni ključ“ je dizajniran tako da prepoznavanjem sekvenci zvučnog signala omogućava komotniji ulaz u zgradu, bez potrebe da neko odgovori na interfonski poziv i bez potrebe da se ključ ili RFID kartica nose sa sobom.

www.trk-inovacije.com

top