Vlada Republike Srbije European Commission The World Bank

Program ranog razvoja

Finansirani projekti – I ciklus

 

 

 • Preduzeće: Adecom Group
 • Projekat: Srkizol – The Future Of Waterproofing
 • Početak projekta: 14.05.2012.
 • Završetak projekta: 13.08.2013.
 • Budžet projekta: EUR 76.800
 • Učešće Fonda: EUR 66.480
 • Vođa projekta: Srđan Mišurić

 

O projektu

Adecom Group je preduzeće specijalizovano za izradu i primenu rešenja za hidroizolaciju u građevinskoj industriji. U okviru projekta razvijena je pasta koja se nanosi ubrizgavanjem i koristi za sprečavanje prodora vode u unutrašnjost zgrada.

www.adecomgroup.com

top

 • Preduzeće: Angros
 • Projekat: Hydraulic Cylinder-Capsule for Hydropresses
 • Početak projekta: 14.05.2012.
 • Završetak projekta: 30.06.2013.
 • Budžet projekta: EUR 92.707
 • Učešće Fonda: EUR 80.000
 • Vođa projekta: Aleksandar Stanić

 

O projektu

Angros iz Trstenika je mlada kompanija koja razvija nova rešenja u oblasti hidraulike i pneumatike. Kompanija nudi novu vrstu cilindričnih kapsula za hidroprese sa inovativnim sistemom zaštite od prodora nečistoća u klip uređaja, čime se znatno povećava period korišćenja.

top

 

 • Preduzeće: Axon – Inteligentni Sistemi
 • Projekat: Application of Spoken Dialogue Systems in Smart Phones
 • Početak projekta: 14.05.2012.
 • Završetak projekta: 27.05.2013.
 • Budžet projekta: EUR 92.920
 • Učešće Fonda: EUR 76.920
 • Vođa projekta: Darko Pekar

 

O projektu

Axon – Inteligentni sistemi je spin-off preduzeće sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu čija osnovna delatnost uključuje razvoj inteligentnih dijaloških sistema. Koristeći postojeće govorne tehnologije visokog kvaliteta razvijene za južnoslovenske jezike, uključujući i srpski, preduzeće je stvorilo multimodalni dijaloški sistem, sa posebnim fokusom na govornom dijalogu.

www.axon-is.co.rs

top

 • Preduzeće: Cardio Solutions
 • Projekat: Luminis
 • Početak projekta: 09.05.2012.
 • Završetak projekta: 08.05.2013.
 • Budžet projekta: EUR 94.000
 • Učešće Fonda: EUR 78.800
 • Rukovodilac projekta: Dr sci med Dr Ivana I Vranić

 

O projektu

Cardio Solutions je start-up preduzeće iz Beograda koje nudi inovativno tehnološko rešenje u oblasti rane dijagnostike sindroma iznenadne srčane smrti (ISS). U okviru projekta Luminis, preduzeće je kompletiralo razvoj softvera za dijagnostiku koristeći se novom metodologijom za identifikaciju rizika od razvoja sindroma ISS kod pojedinaca.

top

 • Preduzeće: DNET Inovacioni Centar za Informacione Tehnologije
 • Projekat: mTicketingAR
 • Početak projekta: 09.05.2012.
 • Završetak projekta: 30.06.2013.
 • Budžet projekta: EUR 92.300
 • Učešće Fonda: EUR 76.300
 • Vođa projekta: Milan Đorđević

 

O projektu

DNET Inovacioni centar za informacione tehnologije, iz Novog Sada, fokusira se na istraživanje i razvoj aplikacija za pametne mobilne telefone koji koriste koncept “proširene stvarnosti” (Augmented Reality). Njihov novi proizvod mTicketingAR omogućava integraciju prilikom reklamiranja i prodaje karata i vaučera preko mobilnog telefona uz korišćenje “proširene stvarnosti”.

www.dnet-ic.com

top

 • Preduzeće: Еuro Heat
 • Projekat: Plate & Shell Heat Exchangers
 • Početak projekta: 09.05.2012.
 • Završetak projekta: 08.06.2013.
 • Budžet projekta: EUR 92.710
 • Učešće Fonda: EUR 80.000
 • Vođa projekta: Stevan Petković

 

O projektu

Euro Heat iz Kragujevca proizvodi nove i poboljšane vrste izmenjivača toplote koji se koriste u industrijskoj proizvodnji. Preduzeće je unapredilo dizajn i performanse pločastih izmenjivača toplote, kroz spoj pločastih i dobošastih izmenjivača koji kombinuje najbolje karakteristike oba tipa.

www.euroheat.co.rs

top

 • Preduzeće: iStreetLight
 • Projekat: iStreetLight
 • Početak projekta: 14.05.2012.
 • Završetak projekta: 13.05.2013.
 • Budžet projekta: EUR 97.717
 • Učešće Fonda: EUR 80.000
 • Vođa projekta: Amit Vujić

 

O projektu

iStreetLight iz Beograda bavi se novim tehnologijama u oblasti energetske efikasnosti, razvoja koncepta pametnih gradova i alternativnih izvora energije. Uspešno je završen razvoj hardvera i softverske platforme za inteligentne, interaktivne i adaptivne mreže ulične rasvete, dizajnirane kao deo urbane infrastrukture pametnih gradova budućnosti.

www.istreetlight.net

top

 • Preduzeće: Matop
 • Projekat: Izdvajanje prirodnih aromata procesom hladnog filtriranja
 • Početak projekta: 09.05.2012.
 • Završetak projekta: 08.09.2013.
 • Budžet projekta: EUR 80.000
 • Učešće Fonda: EUR 69.200
 • Vođa projekta: Tajana Đurić

 

O projektu

Matop je start-up preduzeće iz Topole koje je razvilo nov metod za proizvodnju prirodnih aroma procesom hladnog filtriranja iz voća, povrća, začinskog i lekovitog bilja. Inovativno inžinjersko rešenje se zasniva na ekstrahovanju aroma putem procesa hladnog filtriranja, što predstavlja potpuno nov pristup u ovoj oblasti.

top

 • Preduzeće: Strawberry Energy
 • Projekat: Strawberry Tree Mini
 • Početak projekta: 09.05.2012.
 • Završetak projekta: 09.07.2013.
 • Budžet projekta: EUR 64.427
 • Učešće Fonda: EUR 54.835
 • Vođa projekta: Miloš Milisavljević

 

O projektu

Start-up preduzeće iz Beograda Strawberry Energy, poznato po stvaranju javnog solarnog punjača „Strawberry Tree“, razvilo je novi tip solarnog punjača za mobilne telefone. Manji i efikasniji punjač sa boljim sistemom iskorišćavanja energije, integrisanim sa aplikacijom za praćenje iskorišćenosti i uštede energije, dizajniran je tako da bude jednostavan za upotrebu i pristupačan širem tržištu.

http://senergy.rs/

top

 • Preduzeće: Techno Foam
 • Projekat: Cold Roll Laminating Machine
 • Početak projekta: 14.05.2012.
 • Završetak projekta: 13.06.2013.
 • Budžet projekta: EUR 92.707
 • Učešće Fonda: EUR 80.000
 • Vođa projekta: Radomir Savinović

 

O projektu

Preduzeće Techno Foam iz Starih Banovaca je razvilo mašinu za proizvodnju i obradu veštačkih sunđera i sunđerastih materijala. Novo projektno rešenje smanjuje troškove proizvodnje kroz uštedu energije i sirovina i smanjenje broja radnika potrebnih za rukovanje mašinom.

technofoam.rs

top