Pronalasci Mašinskog i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu otvaraju put ka tržištu kroz Program TTF

Posted in: Vesti- Sep 15, 2017

Beograd, 15. septembar 2017. godine – Fond za inovacionu delatnost je sa Univerzitetom u Beogradu potpisao tri ugovora o pružanju podrške u komercijalizaciji u okviru Programa transfera tehnologije (Program TTF). Tri inovativna razvojna projekta Tehnološko-metalurškog fakulteta i Mašinskog fakulteta u Beogradu dobili su finansijsku podršku u ukupnoj vrednosti od 5,3 miliona dinara. U okviru podržanih projekata razvijaju se višefunkcionalne kuglice za hvatanje boja, prototip instrumenta za merenje toplotne provodljivosti višekomponentnih tečnih smesa i prototip ergonomski prilagođenih stolica u kranskim kabinama.

Ugovore su potpisali u ime Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu i u ime Fonda za inovacionu delatnost, direktor Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac, kao i prof. dr Vesna Spasojević Brkić sa Mašinskog fakultata i prof. dr Melina Kalagasidis Krušić i prof. dr Emila Živković sa Tehnološko-metalurškog fakulteta. Potpisivanju ugovora prisustvovali su ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, dekan Mašinskog fakulteta, prof. dr radivoje Mitrović i dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta, prof. dr Đorđe Janković.

Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj je ovom prilikom izjavio: „Potencijal ovog programa je zaista veliki, a njegovi ključni ciljevi su pre svega komercijalizacija naučnoistraživačkih rezultata rada istraživača sa univerziteta, zatim jačanje veze između nauke i privrede i ono što je vrlo važno dodatna mogućnost za ljude koji se bave inovacijama, za istraživače kojima su inovacije cilj, a pogotovo komercijalizacija i njihovo jačanje veze sa privrednim subjektima u Srbiji. Nivo istraživanja koji se primenjuje u privredi u Srbiji još uvek nije zadovoljavajući i ovim programom želimo da ovu ideju promovišemo na maksimalan način kako bi od ovoga korist imala i privreda, ali i naučnoistraživačke organizacije.“

„Ponosni smo na trud i rad naših istraživača i Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu čiji je rezultat potpisivanje ugovora o pružanju podrške u komercijalizaciji za 3 projekta sa Univerziteta. Uskoro ćemo potpisati ugovore i za još 2 projekta kojima su u međuvremenu odobrena sredstva. Programi kao što je Program transfera tehnologija izuzetno su važni za komercijalizaciju primenjenih istraživanja i istraživači su to prepoznali. Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu priprema još 4 nove prijave za ovaj program i verujemo da će i one proći uspešno“, izjavio je prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu.

Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost istakao je da Fond ima misiju da podržava plasiranje naučnih istraživanja sa komercijalnim potencijalom na tržišta. „Do sada su kroz Program tranfera tehnologija  finansijski podržana, sa nešto više od 10 milona dinara, šest projekta naučnoistraživačkih institucija. I ovi projekti su dokaz kako nauka razvija atraktivne proizvode koji imaju komercijalni potencijal.“ On je dodao i to, da je pojednostavljena dokumentacija za prijavu za ovaj program, kao i da je povećan iznos sredstava na do 6 miliona dinara za podršku istraživačkim projektima.

Fond je obezbedio 1,7 milion dinara za međunarodnu patentnu zaštitu, izradu prototipa i promotivni video za projekat Tehnološko-metalurškog fakulteta „Multifunkcionalne kuglice za hvatanje boja“. Za izradu prototipa i softvera za analizu i patentna zaštita za projekat Tehnološko-metalurškog fakulteta „Prototip instrumenta za merenje toplotne provodljivosti višekomponentnih tečnih smesa“ obezbeđeno je 1,7 miliona dinara. Za projekat Mašinskog fakulteta „Prototip nove generacije ergonomski prilagođenih stolica u kranskim kabinama“ opredeljeno je 1,9 miliona dinara za izradu i testiranje prototipa stolice za kran. Krajnji cilj podrške je plasiranje proizvoda na tržište nastalih u okviru pomenutnih projekata, a zahvaljujući, između ostalog, i Fondu za inovacionu delatnost i Kancelarcije za transfer tehnologije pri Fondu.

Kroz Program za transfer tehnologije javnim naučnoistraživačkim – institucijama u Srbiji se pruža podrška za dalji razvoj istraživanja koja imaju komercijalni potencijal sa ciljem da nađu partnera u privatnom sektoru i svoju inovaciju plasiraju na tržište. Program za transfer tehnologije se realizuje u okviru Projekat podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji, koji se finansira iz Pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA) za 2013. godinu.

Više o Programu TTF možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/

***

Informacije o projektima:

Naziv projekta: Multifunkcionalne kuglice za hvatanje boja (Multifunctional Colour Catcher Balls – MCCB)

Institucija: Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet

Iznos finansiranja kroz Program TTF: 1,7 miliona dinara

Opis: U okviru projekta, razvijaju se višefunkcionalne kuglice hidrogelova za hvatanje boja koje omogućavaju uklanjanje bilo koje boje ili boje prisutne u vodi za pranje, izbegavajući bojenje istog i/ili bilo kojeg drugog materijala prisutnog u istoj tečnosti za pranje. Za razliku od „čistača boja za jednokratnu upotrebu“ koji su već prisutni na tržištu, ove kuglice se mogu ponovo koristiti bez značajnih gubitaka efikasnosti. Osim toga kuglice su biorazgradive i energetski efikasna metoda se koristi za njihovu proizvodnju.

***

Naziv projekta: Prototip instrumenta za merenje toplotne provodljivosti višekomponentnih tečnih smesa (Prototype of the Instrument for Measurement of Thermal Conductivity of Multicomponent Liquid Mixtures)

Institucija: Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet

Iznos finansiranja kroz Program TTF: 1,7 milion dinara

Opis: Cilj ovog projekta je izrada prototipa instrumenta za merenje toplotne provodljivosti uzoraka tečnosti, koji je pre svega namenjen industrijskoj primeni. Instrument koristi senzore tipa igle, koji su mehanički jači i jednostavniji za korišćenje i koji omogućavaju simultano merenje toplotne provoljivosti više uzoraka višekompnentnih tečnosti.

***

Naziv projekta: Prototip nove generacije ergonomski prilagođenih stolica u kranskim kabinama (Prototyping of new generation of ergonomically adapted crane cabins’ chairs)

Institucija: Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet

Iznos finansiranja kroz Program TTF: 1,9 milion dinara

Opis: Inovativni dizajn kranske stolice na osnovu izvršenih antropometrijskih merenja, koji omogućavaja bolji položaj operatera tokom rada, i alternativni položaj tokom perioda odmaranja. Predloženi dizajn omogućava smanjenje smetnji i stresa operatera uz povećanje produktivnosti, bezbednosti i smanjenje troškova proizvodnje i osiguranja.