Pronalazak Inovacionog centra Mašinskog fakulteta kreće na put ka tržištu kroz Program TTF

Posted in: Vesti- Jan 17, 2017

Beograd, 17. januar 2017. – Pronalazak koji omogućava da vino posle otvaravanja boce ostane zaštićeno i ne menja kvalitet predmet je Ugovora o pružanju podrške u komercijalizaciji, koji su juče potpisali Fond za inovacionu delatnost i Inovacioni centar (IC) Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Ugovor će se realizovati u okviru Programa TTF za podršku naučno-istraživačkoj zajednici u Srbiji, koji sprovodi Fond. Ovaj program državnim naučnoistraživačkim institutima omogućava da za razvoj istraživanja koja imaju komercijalni potencijal nađu partnera u privatnom sektoru i svoju inovaciju iznesu na tržište. Finansira se sredstvima iz pretpristupnih fondova Evropske unije u iznosu od EUR 1,185 miliona.

Pronalazak istraživača Inovacionog centra Mašinskog fakulteta predstavlja inovativno unapređenje postojeće tehnologije za čuvanje vina. Sastoji se od jedinice za upumpavanje inertnog gasa argona, koji sprečava oksidaciju vina, i od odvojivog elektromagnetnog zatvarača, koji vino dozira u tačno određenoj zapremini. Uređaj je prenosiv, staje u običan frižider, i dizjaniran je prvenstveno za potrebe ugostiteljske industrije.

Fond će obezbediti EUR 20 000 za patentnu zaštitu, razvoj tehničke dokumentacije, izradu nove serije prototipa i dodatna testiranja.  Pronalazači i nosioci patentnih prava su dr Miloš Milošević, naučni saradnik u IC, i Bojan Lazić iz kompanije PORT-TR.

“Ugovor je dobar primer saradnje države i institucija koje je osnovala s ciljem da se unapredi ne samo inovaciona delatnost u Srbiji nego i privredni razvoj zemlje. Fond za inovacionu delatnost je prepoznao veliki komercijalni potencijal uređaja za točenje i očuvanje vina, a dobijena sredstva biće iskorišćena pre svega za međunarodnu zaštitu patenta. To će omogućiti ne samo plasman uređaja na veći deo svetskog tržišta nego i njegovu prepoznatljivost kao još jednog srpskog brenda”, kaže direktor Inovacionog centra MF prof. dr Aleksandar Sedmak.

Kroz Program TTF obezbeđuju se sredstva za početak postupka zaštite na teritoriji Evropske patentne organizacije, Evroazijske patentne organizacije, u Americi, Kanadi i Australiji, odnosno u više od 50 zemalja sveta.

„Inovacija dobija svoj pun smisao kad stigne do korisnika (s leva na desno): Rakonjac, Sedmak, Milošević“

„Prijavu Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu dobili smo krajem novembra prošle godine, a već nepunih mesec dana kasnije komisija ga je pozitivno ocenila. Ovaj projekat u praksi pokazuje kako izgleda kada se udruže nauka i privreda i kada se na osnovu zahteva tržišta identifikuje i razvija jedna ideja u nov komercijalno atraktivan proizvod. Krajnji cilj finansiranja je da se preko Kancelarcije za transfer tehnologije pri Fondu pronađu komercijalni partneri koji će ovaj pronalazak plasirati na tržište“, kaže Ivan Rakonjac, v.d. direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Više o Programu TTF možete saznati ovde http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/