Vlada Republike Srbije Sekretarijat za Javne politike The World Bank

Svetska banka i Republika Srbija ugovorile su zajam u iznosu od 89,5 miliona evra  za finansiranje Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (eng. “Serbia Competitiveness and Jobs Project”), koji se sprovodi  od kraja marta  2016. godine do 30. juna 2019. godine.

Cilj ovog projekta je poboljšanje efikasnosti i koordinacije odabranih javnih programa radi ublažavanja ograničenja za konkurentnost i stvaranje radnih mesta, uključujući ulaganja i promociju izvoza, inovacija, aktivne mere zapošljavanja, posredovanje na tržištu rada. Fokus je na delatnostima koje su identifikovane kao ključni pokretači konkurentnosti privrede i stvaranja radnih mesta, a među njima istaknuto mesto pripada inovacionim delatnostima.

Aktivnosti Projekta uglavnom su usmerene ka oblastima u kojima Vlada troši znatne resurse i gde postoji potencijal da oni budu bolje iskorišćeni. Aktivnosti na Projektu sprovode kao glavni korisnici Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u koordinaciji sa Fondom za inovacionu delatnost i Republički sekretarijat za javne politike (RSJP).

Kroz potkomponentu za Podršku inovativnosti privrede, Republika Srbija je preko razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja opredelila za 2017. godinu sredstva u iznosu do 2,7 miliona evra za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja  i Programa sufinansiranja inovacija , koji su u prethodnom periodu postigli značajne uspehe u promovisanju mladih inovativnih kompanija, razvoju i komercijalizaciji novih inovativnih tehnologija i podsticanju inovativnog preduzetništva. U prethodnom ciklusu ovi programi finansirani su sredstvima iz pretpristupnih fondova Evropske unije u iznosu od 6 miliona evra.

Dodatno, kroz potkomponentu za Pospešivanje transfera i komercijalizacije tehnologija, Republika Srbija je, takođe preko razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, obezbedila 0,9 miliona evra za 2017. godinu za finansiranje operacija i usluga Kancelarije za transfer tehnologije (eng. „Technology Transfer Facility- TTF“) koja je osnovana u okviru Fonda.

Više informacija o projektu na http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en