Vlada Republike Srbije European Commission The World Bank

Projekаt podrške inovаcijаmа u Srbiji u vrednosti od €8.4 milionа finansira se iz pretpristupnih fondova (IPA) Evropske unije zа Srbiju i implementira se uz stručnu podršku Svetske bаnke. 

Ciljevi

  • Podsticanje inovativnog preduzetništva
  • Stvaranje i unapređenje inovacionog sistema u Srbiji, koji je od ključnog značaja za poboljšanje konkurentnosti privrednog sektora i perspektive ekonomskog rasta Srbije na duži rok
  • Doprinos poboljšanju opšte svesti o ulozi tehnološkog razvoja i inovacija u privredi

Komponente

  • Izgradnja i uspostavljanje kapaciteta Fonda za inovacionu delatnost za stimulisanje inovacija u preduzećima
  • Implementacija programa finansiranja Fonda za inovacionu delatnost kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija koji podstiču istraživanje i razvoj inovacija u komercijalnim preduzećim
  • Pružanje tehničke podrške Svetske banke odabranim institutima za istraživanje i razvoj
top