Vlada Republike Srbije Sekretarijat za Javne politike The World Bank

Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za komercijalizaciju istraživanja i razvoja. Program ima za cilj dalji razvoj postojećih inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje sa međunarodnim partnerima i povećanje broja tehnoloških kompanija.

Visina iznosa finansiranja:

 • do 300.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva, odnosno 60% za srednja privredna društva
 • najmanje 30%, odnosno 40% obezbeđuje preduzeće

Uslovi za konkurisanje:

 • mikro, malo ili srednje privredno društvo
 • osnovano u Srbiji
 • u većinskom privatnom vlasništvu

Oblast/sektor: projekat može doći iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora

Vreme realizacije projekta: do 24 meseca

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja:

 • Izjava podnosioca prijave za finansiranje
 • Poslovni plan
 • Budžet projekta
 • Prezentacija projekta
 • Finansijska predviđanja (očekivani prihodi za narednih 5 godina)
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (ESQ)
 • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5)
 • Zvanični finansijski izveštaji za prethodne 2 godine (gde je primenjivo)

Uslovi Programa: u Javnom pozivu i u Priručniku

Rok za podnošenje prijava: 1. juna 2018. godine, do 15 časova

Prijave se podnose putem Fondovog internet portala i na engleskom jeziku.

Kako se odobravaju sredstva: Nezavisna Ekspertska komisija Fonda donosi konačnu odluku o finansiranju na konkurentskoj osnovi.

Kontakt: matching.grants@inovacionifond.rs

Prijavite se!