Vlada Republike Srbije European Commission The World Bank

Trenutno nema otvorenih javnih poziva za ovaj program.

Program sufinansiranja inovacija ima za cilj da proširi mogućnost saradnje između srpskih inovativnih mikro, malih i srednjih preduzeća i strateških partnera (na primer, privatnog sektora, organizacija za istraživanje i razvoj i investicionih i fondova rizičnog kapitala), kao i investicionih i fondova rizičnog kapitala, sa ciljem povećanja ulaganja privatnog sektora u projekte tehnološkog razvoja i komercijalizacije za nove i unapređene proizvode i usluge.

Program sufinansiranja inovacija namenjen je da pomogne preduzećima koja se bore da obezbede značajna finansijska sredstva za razvojni ciklus i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. Pored toga, Program sufinansiranja inovacija će pomagati preduzećima u razvoju aktivnosti vezanih za istraživanje i razvoj, u uspostavljanju saradnje sa strateškim partnerima iz privatnog sektora i partnerima za istraživanje i razvoj, privlačenju investitora i u plasiranju njihovih inovacija na tržište.

Podnosioci Prijava su privatna, mikro, mala i srednja preduzeća, osnovana u Srbiji, koja poseduju tehnološku inovaciju ili potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, konkurentsku poziciju na globalnom/lokalnom nivou i jasnu tržišnu potražnju.

Za više detalja o Programu sufinansiranja inovacija i proceduri prijavljivanja za finansiranje u okviru Programa, molimo Vas da pogledate listu dokumenata na desnoj strani ove internet stranice.