Vlada Republike Srbije The World Bank European Commission

Program saradnje nauke i privrede

Finansirani projekti

  • Nosilac konzorcijuma: Agrounik, Beograd
 • Glavni partner: Institut za zaštitu bilja, Beograd
 • Partner: Biounik, Beograd
 • Ime projekta: „Bacteriocin based product against Erwinia amylovora, the Fire Blight Pathogen“
 • Sektor: Hrana i poljoprivreda
 • Budžet projekta: 428,510 EUR
 • Učešće Fonda: 299,957 EUR

 

O projektu

Bakterijski proizvod za zaštitu stabala jabuka i krušaka od infekcija

Agrounik d.o.o. predvodi konzorcijum koji takođe čine Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu i Biounik d.o.o., sa ciljem razvoja i komercijalizacije prirodnog bakteriocinskog proizvoda sa primenom u zaštiti biljaka. Plamenjača, bolest koju izaziva bakterija Erwinia amylovora, jedna je od najopasnijih bolesti koja izaziva velike gubitke u voćarskoj proizvodnji pomuma (jabuka, krušaka, dunja). Hemikalije koje se uobičajeno koriste kako bi se kontrolisala ova bolest imaju zaštitni efekat na bazi bakra, što zahteva često prskanje voća i može izazvati fitotoksičnost, rđanje, diskoloraciju i pucanje, kao i opadanje bujnosti biljke i inhibiciju druge mikroflore. Dodatno, antibiotici nisu dovoljno efikasni usled nestabilnosti, pratećih efekata fitotoksičnosti, visokih troškova i razvijanja otpornosti od strane bakterije.

Konzorcijum nastoji da razvije efektivni biološki kontrolni agens koji se temelji na prirodnim antibioticima dobijenim iz dobrih bakterija, čime će se zaštititi biljke i umanjiti efekti bolesti. Praktična primena ovog proizvoda je veoma jednostavna: nije hemijski, potpuno je prirodan i stoga je superioran u poređenju sa postojećim proizvodima koji se koriste u zaštiti bilja.
www.slavol.rs
www.izbis.com

top


 • Nosilac konzorcijuma: Bankom, Beograd
 • Glavni partner: Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Ime projekta: „High protein soybean-based probiotic feed with increased digestibility“
 • Sektor: Hrana i poljoprivreda
 • Budžet projekta: 492,106 EUR
 • Učešće Fonda: 294,968 EUR

 

O projektu

Lako svarljiva hrana na bazi soje namenjena mladuncima životinja i kućnim ljubimcima

Preduzeće Bankom i Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu razvijaju novi nutritivni proizvod baziran na soji. Ovaj proizvod biće obogaćen specijalnim biotehnološkim procesom koji je osmišljen da ukloni sve faktore koji negativno utiču na hranljivost, dok istovremeno pojačava sadržaj proteina i svarljivost nutrijenata i dodaje vredna probiotska svojstva. Namenjen je visokoosetljivim mladuncima životinja kao što su prasići, pilići u ranoj fazi tovljenja, kao i ribe za uzgoj poput brancina i orade. Ova inovacija biće dostignuta kroz novi i jedinstveni proces koji će istovremeno rezultirati smanjenjem troškova proizvodnje.
www.bankom.rs
www.tmf.bg.ac.rs

top


 • Nosilac konzorcijuma: Eugen Chocolate, Gložan
 • Glavni partner: Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Ime projekta: „Development of Innovative Chocolate Products Fortified with Bioactive Compounds“
 • Sektor: Hrana i poljoprivreda
 • Budžet projekta: 100,810 EUR
 • Učešće Fonda: 70,567 EUR

 

O projektu

Eugen Chocolate je preduzeće iz Gložana, malog sela pored Novog Sada, i fokusira se na proizvodnju čokolade vrhunskog kvaliteta i specijalnih vrsta. Udružujući se sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Eugen Chocolate nastoji da dokaže da je pravilna ishrana neizostavni segment koncepta zdravog života tako što će demonstrirati kako proizvodi od čokolade omogućavaju poboljšanje unosa nutritivnih suplemenata. Glavni cilj projekta je da razvije inovativne načine dobijanja čokoladnih proizvoda obogaćenih bioaktivnim jedinjenjima sa pozitivnim efektima na zdravlje, koji će pritom biti funkcionalno i energetski učinkovitiji od sličnih tradicionalnih proizvoda.
www.eugenchocolate.com
www.tf.uns.ac.rs

top


 • Nosilac konzorcijuma: Gecko Solutions, Beograd
 • Glavni partner: Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Ime projekta: „S3T“
 • Sektor: Informaciono-komunikacione tehnologije
 • Budžet projekta: 220,750 EUR
 • Učešće Fonda: 149,733 EUR

 

O projektu

Mobilna aplikacija za praćenje učinka igrača stonog tenisa

Gecko Solutions i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu razvijaju novi sistem za praćenje koji će se primenjivati u stonom tenisu i koji će dozvoliti profesionalcima i rekreativcima da snimaju i analiziraju svoj učinak u realnom vremenu i poboljšaju ga na efikasan način. Treneri i analitičari će potom moći da koriste podatke sa mečeva kako bi unapredili svoje znanje. Stonoteniski klubovi i udruženja će imati punu softversku podršku za svoje intenzivne treninge i cilj je da nacionalne federacije uvedu ovaj sistem u zvanične mečeve, nastupe, razne turnire i na kraju Olimpijske igre. Dodatno, softverska aplikacija će biti dostupna velikoj populaciji mladih ljudi koji će moći da učestvuju na online portalu sa dnevnim, nedeljnim i mesečnim izazovima, čime će se doprineti popularizaciji ovog sporta u svetu.
www.gecko.rs
www.mas.bg.ac.rs

top
 • Nosilac konzorcijuma: GeoGis, Beograd
 • Glavni partner: Institut za fiziku, Beograd
 • Partner: Dirigent Acoustics, Beograd
 • Partner: Institut Mihajlo Pupin, Beograd
 • Ime projekta: „Drone Surveying Of Acoustic Noise Sources And Implementing In Gis“
 • Sektor: Zaštita životne sredine
 • Budžet projekta: 334,955 EUR
 • Učešće Fonda: 234,000 EUR

 

 

O projektu

Uređaj za snimanje iz vazduha i mapiranje koji se koristi za potrebe merenja nivoa buke

GeoGIS će u saradnji sa naša dva vrhunska instituta – Institutom za fiziku i Institutom Mihajlo Pupin – i kompanijom Dirigent Acoustics razviti grafensku akustičku kameru za upotrebu na bespilotnim letilicama radi snimanja izvora buke i implementacije u geografskim informacionim sistemima (GIS). Ova tehnologija podiže mapiranje buke na viši nivo jer predstavlja najnaprednije automatizovano rešenje za mapiranje buke koje će značajno smanjiti troškove ljudskih resursa i vreme, a povećati kvalitet merenja. Usluga mapiranja izvora buke novom tehnologijom će imati značajan uticaj na privrednu granu zaštite životne sredine i razvoja tehnologije “pametnih” gradova, čime će se podići kvalitet života u gradovima i naseljima koja se nalaze u blizini značajnih izvora buke (putevi, pruge, aerodromi i industrija).
www.geogis.rs
www.phy.bg.ac.rs
dirigent-acoustics.co.rs
www.pupin.rs

 

top
 • Nosilac konzorcijuma: GreenLab, Žiča
 • Glavni partner: Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd
 • Partner: Invetlab, Adaševci
 • Partner: Phytonet, Beograd
 • Ime projekta: „Development of technological processes for production of innovative probiotic products for prevention and treatment of intestinal infections in animals”
 • Sektor: Hrana i poljoprivreda
 • Budžet projekta: 299,550 EUR
 • Učešće Fonda: 209,684 EUR

 

 

O projektu

Hrana sa probiotikom za sprečavanje crevnih infekcija kod životinja

Kako bi se unapredilo zdravlje životinja i smanjila upotreba antibiotika u uzgoju stoke, Institut za molekularnu genetiku i genetički inženjering sa Univerziteta u Beogradu razvija inovativni fermentisani probiotik za životinje. Prema već izvedenim in vivo testovima, ovaj probiotik predstavlja moćnu alternativu upotrebi antibiotika u lečenju crevnih infekcija povezanih sa Clostridium perfrigens, E. coli, i Salmonella Typhimurium bakterijama. Tehnološki proces dostizanja industrijskog proizvodnog opsega će biti optimizovan i standardizovan od strane preduzeća Invetlab i Phytonet, dok će predvodnik konzorcijuma Greenlab uz pomoć Phytonet-a postaviti uslove za distribuciju proizvoda na širem nacionalnom i međunarodnom tržištu.
greenlab-serbia.com
imgge.bg.ac.rs
www.invetlab.com

top • Nosilac konzorcijuma: LMB Soft, Niš
 • Glavni partner: Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Partner: Inovacioni centar naprednih tehnologija, Niš
 • Ime projekta: „Development of new generation of sterile PVC tubes docking devices for medical blood bag system“
 • Sektor: Medicinski i terapeutski uređaji
 • Budžet projekta: 401,660 EUR
 • Učešće Fonda: 281,162 EUR

 

 

O projektu

Rešenje za umanjenje rizika od infekcija prilikom transfuzije krvi u bolnicama

Konzorcijum koji predvodi preduzeće LMB Soft uz učešće Elektronskog fakulteta u Nišu i Inovacionog centra naprednih tehnologija, razvija novi uređaj za sterilno povezivanje (USP) medicinskih PVC cevčica koje se koriste u sistemima za transfuziju krvi. USP će se temeljiti na inovativnom rešenju koje koristi tehnologiju zavarivanja radio frekvencijom i koje može zadržati apsolutnu sterilnost uprkos značajnoj bakterijskoj kontaminaciji u spoljnoj okolini. Planirano je da se uređaj primeni u tehnologiji transfuzije na dva načina: kao samostalni uređaj koji je sličan konkurentskim, ali ima bolje preference, i kao jedan od ključnih delova složenijeg sistema za obradu u transfuziji krvi – uređaja sposobnog da automatski povezuje nove kese za krv sa postojećim sistemom kesa.

lmbsoft.rs
www.elfak.ni.ac.rs
www.icnt.rs

top


 • Nosilac konzorcijuma: Mont Stubline, Stubline
 • Glavni partner: Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Partner: DenHeats, Danska
 • Ime projekta: „Development of Innovative Modular Helicoid Heat Exchanger for Organic Waste“
 • Sektor: Energetika i energetska efikasnost
 • Budžet projekta: 305,770 EUR
 • Učešće Fonda: 212,266 EUR

 

 

O projektu

Ekonomični izmenjivači toplote za pasterizaciju organskog otpada

Mont Stubline, srpsko preduzeće za dizajn i proizvodnju i dansko preduzeće DenHeat ApS od 2010. godine aktivno nastupaju u industriji koja se bavi recikliranjem organskog otpada i dobavljanjem i instaliranjem komponenti za vodeće proizvođače postrojenja za biomasu u Evropi. Iskustvo i znanje stečeno u ovim procesima pretočeni su u razvoj specijalizovanog razmenjivača toplote namenjenog upravo organskom otpadu. Konstrukcija je osmišljena kako bi zadovoljila zahteve tržišta za visokoefikasnim izmenjivačem koji obrađuje guste tečnosti i unapređuje energetsku efikasnost, smanjuje probleme sa začepljenjem i kvarovima i čini redovno održavanje mogućim i troškovno učinkovitim. Partner iz akademskog sektora na projektu je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

www.montdoo.com
www.mas.bg.ac.rs

top • Nosilac konzorcijuma: NIRI 4NL Research And Development, Niš
 • Glavni partner: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Partner: KP Advertajzing, Niš
 • Ime projekta: „Classifieds Guard“
 • Sektor: Razvoj softvera i aplikacija
 • Budžet projekta: 119,700 EUR
 • Učešće Fonda: 83,750 EUR

 

 

O projektu

Advertajzing rešenje zasnovano na pametnim tehnologijama i mašinskom učenju sa primenom u mobilnoj trgovini

Konzorcijum koji čine niška razvojna IT kompanija NIRI, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu i najveća srpska firma koja se bavi oglašavanjem, KupujemProdajem.com, donose inovaciju u polje kontrole kvaliteta elektronskog oglašavanja.

Kontrola sadržaja oglasa, koje stvaraju sami korisnici, neophodna je radi zaštite upravo krajnjih korisnika od neprikladnog sadržaja i prevare. Danas se proces kontrole u velikoj meri obavlja ručno, uz minimalnu podršku automatizacije.

Ovaj projekat koristi moderan pristup razvoju softvera, napredne tehnike mašinskog učenja i prvoklasno razumevanje tržišta i kontrole sadržaja, kako bi razvio softversku uslugu sposobnu da autonomno kontroliše rastući broj oglasa. Softver će kontinuirano i aktivno učiti kroz povratne informacije koje dobija od ljudi i omogućiti mnogo brži, jeftiniji i precizniji proces kontrole sadržaja.

www.niri-ic.com
www.pmf.ni.ac.rs

top


 • Nosilac konzorcijuma: NovelIC, Beograd
 • Glavni partner: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Ime projekta: „HUman DEtection Sensor, HUDES“
 • Sektor: Električno inženjerstvoElektrično inženjerstvo
 • Budžet projekta: 291,302 EUR
 • Učešće Fonda: 203,911 EUR

 

 

O projektu

Modul senzora za beskontaktnu detekciju ljudskog prisustva u različitim okruženjima

Preduzeće NovelIC iz Beograda u partnerstvu sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu razvija inovativni proizvod iz oblasti mikroelektronike, senzora i pametne obrade signala. Projekat se temelji na novom, jedinstvenom, jeftinom i minijaturnom senzorskom modulu za beskontaktnu detekciju ljudi, baziranog na radarskom prepoznavanju i naprednoj identifikaciji ljudskih vitalnih znakova i prostornog prisustva. Ova inovacija će svoju prvenstvenu namenu imati u autoindustriji i transportu, ali takođe može biti primenjena na različite druge industrije i uslužne sektore: od objekata za razonodu poput bioskopa i pozorišta, do pametnog nameštaja u modernim poslovnim okruženjima.
www.novelic.com
www.etf.bg.ac.rs

top • Nosilac konzorcijuma: Otto Bock Sava, Kragujevac
 • Glavni partner: Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
 • Partner: Sim-Cert, Kruševac
 • Ime projekta: „Ultimate Cca – Oap Manufacturing System“
 • Sektor: Mašine i mašinsko inženjerstvo
 • Budžet projekta: 414,408 EUR
 • Učešće Fonda: 289,671 EUR

 

 

O projektu

Integrisani sistem za proizvodnju ortopedskih pomagala

Konzorcijum koji predvodi Otto Bock Sava iz Kragujevca, uz pomoć Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i preduzeća Sim Cert, bavi se razvojem sistema za dizajniranje i izradu ortopedskih pomagala. Sistem (proces) podrazumeva korišćenje optičkih skenere za uzimanje otisaka, softver za obradu skenova (CAD softver), CNC mašine za izradu modela kojom upravljaju CAM/CNC softveri. Napredni proizvodni sistem podrazumeva racionalizaciju broja potrebnih skenera, poboljšanje performansi CNC mašine i kompatibilizaciju potrebnih softwera, u cilju poboljšanja kvaliteta finalnog proizvoda I produktivnosti proizvodnog  sistema.
www.ottobock.rs
www.mfkg.rs
www.simcert.co.rs

top


 • Nosilac konzorcijuma: Quadra Graphic, Beograd
 • Glavni partner: Institut za fiziku, Beograd
 • Ime projekta: „Upscaling Teslagram® technology based on variable and complex biological structures for security printing“
 • Sektor: Prirodne nauke
 • Budžet projekta: 429,918 EUR
 • Učešće Fonda: 300,000 EUR

 

 

O projektu

Digitalne sigurnosne identifikacione kartice sa strukturom krila leptira

Quadra Graphic i Institut za fiziku iz Beograda udružili su snage kako bi razvili i odštampali inovativne digitalne identifikacione kartice. Srž tehnologije, patentirane i zaštićene pod imenom Teslagram®, bazira se na složenim i varijabilnim biološkim strukturama koje su dokazano jedinstvene i ne mogu se falsifikovati nijednom od postojećih tehnologija. Quadra Graphic i Institut za fiziku će upotrebiti ovu tehnologiju da razviju bezbedne optičke metode verifikacije i identifikacije. Teslagram® se takođe može primeniti na pojedinačnu zaštitu velikog broja drugih proizvoda i vrednih predmeta, uključujući novčanice, kreditne kartice i umetnine.

www.quadragraphic.com

www.phy.bg.ac.rs

top


 • Nosilac konzorcijuma: Tetragon, Čačak
 • Glavni partner: Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Ime projekta: „Development of eco-friendly water-born polychloroprene contact adhesives“
 • Sektor: Prirodne nauke
 • Budžet projekta: 108,278 EUR
 • Učešće Fonda: 70,346 EUR

 

 

O projektu

Preduzeće Tetragon iz Čačka u saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom Univerziteta u Beogradu radi na stvaranju nove formulacije za jednokomponentni polihloroprenski kontaktni lepak na vodenoj bazi. Primena ovog inovativnog proizvoda može pokriti veliki broj različitih privrednih grana, ali će se prvenstveno koristiti u industrijskim sektorima proizvodnje nameštaja, automobila i kožnih proizvoda. Ključni korak u ovom projektu biće razvoj polu-stabilnih emulzija lepka koje će se potom koristiti u kombinaciji sa raznim dodacima kako bi se poboljšala lepljivost. Ovaj proizvod će biti stvoren u skladu sa standardima EU i sam proces proizvodnje rezultiraće značajnom troškovnom efikasnošću.

tetragon-doo.com

www.tmf.bg.ac.rs

top


 • Nosilac konzorcijuma: Wipl-D, Beograd
 • Glavni partner: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Ime projekta: „New Generation of Electromagnetic Modeling Simulation Tools “
 • Sektor: Električno inženjerstvo
 • Budžet projekta: 428,550 EUR
 • Učešće Fonda: 299,985 EUR

 

 

O projektu

Softver za elektromagnetne simulacije namenjen globalnoj telekomunikacionoj industriji

WIPL-D d.o.o. je jedan od lidera u razvoja softvera za elektromagnetske simulacije, čiju primenu nalazimo u oblastima poput dizajna antenskih i mikrotalasnih sistema, analize radarskog rasejanja, problema elektromagnetne kompatibilnosti i procene opasnosti od elektromagnetskog zračenja.

U saradnji sa Eletrotehničkim fakultetom iz Beograda, WIPL-D planira razvoj nove generacije softvera za elektromagnetsko modelovanje, koji uključuje implementaciju jedinstvenih maks-orto funkcija bazisa zasnovanih na Ležandrovim polinomima i singularnih funkcjia bazisa definisanih na zakrivljenim gradivnim elementima u WIPL-D 3D simulatoru.

Nove funkcije bi trebalo da obezbede 10 do 100 puta brže simulacije uz povećanu tačnost, kao i da omoguće rešavanje problema koji se danas ne mogu analizirati.

www.wipl-d.com
www.etf.bg.ac.rs

top