Prijavite se za programe Fonda: Program saradnje nauke i privrede i Inovacione vaučere

Posted in: Vesti- Okt 08, 2018

Fond za inovacionu delatnost raspisao je dva nova poziva kroz koja će se dodeliti 2,5 miliona evra za podršku inovativnim aktivnostima koja preduzeća ostvaruju u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama: Program saranje nauke i privrede i Inovacione vaučere.

Sredstva su opredeljena u okviru budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošnjavanja“ (na osnovu sporazuma o zajmu sa Svetskom bankom).

Program saradnje nauke i privrede ima za cilj da podstakne preduzeća iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte kako bi stvorili novu intelektualnu svojinu sa tržišnom vrednošću i primenom.

Korisnici sredstava su konzorcijumi sačinjeni od privatnih preduzeća i naučnoistraživačke institucije. Kroz ovaj program, Fond dodeljuje sufinansiranje u maksimalnom iznosu do 300.000 evra po projektu i može obezbediti maksimalno do 70% ukupnog budžeta projekta, uz obavezno sufinansiranje od strane konzorcijuma u iznosu od minimum 30% ukupnog budžeta projekta.

Javni poziv je otvoren do 28. decembra 2018. godine.

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj namenjen malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu.

Maksimalni iznos koji se odobrava po inovacionom vaučeru je do 800.000 dinara,  čime se pokriva do 80% ukupnih troškova usluge (ne uključujući porez na dodatu vrednost). Za ovaj javni poziv opredeljena su sredstva u iznosu od 48 miliona dinara.

Javni poziv je otvoren do utroška opredeljenih sredstava.

Fond za inovacionu delatnost ima za cilj da jača veze između istraživačke zajednice i inovativnih preduzeća i u tom smislu pokrenuo je Program saradnje nauke i privrede i Inovacione vaučere kako bi ih podstakli da kroz zajedničke razvojne projekte stvore inovativne proizvode sa tržišnom primenom.