Predstavljanje Programa saradnje nauke i privrede širom Srbije

Posted in: Vesti- Okt 26, 2018

U toku trajanja javnog poziva za Program saradnje nauke i privrede, Fond za inovacionu delatnost će organizovati radionice i prezentacije programa za sve zainteresovane podnosioce prijava za finansiranje inovativnih projekata.

Sledi kalendar predstavljanja programa:

Datum Mesto Početak u: Partner: Adresa
19. oktobar Beograd 11:00 Privredna komora Srbije Resavska 15
23. oktobar Beograd 12:00 Elektrotehnički fakultet Bulevar kralja Aleksandra 73
24. oktobar Novi Sad 10:00 Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića
25. oktobar Kragujevac 10:00 Fakultet inženjerskih nauka Sestre Janjić 6
31. oktobar Niš 10:00 Mašinski fakultet Aleksandra Medevedeva 14
1. novembar Beograd 14:00 Građevinski fakultet Bulevar kralja Aleksandra 73