Biotoksinomer – za zdravu i čistu vodu

Odeljak: - 13. Avg 2012

Biotoksinomer, uređaj za ispitivanje kvaliteta vode, koji su razvili članovi niškog građevinskog klastera „Dunđer“ osvojio je prvo mesto na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju 2010. u kategoriji inovativnih ideja u grupi medicina, zdravlje i ekologija. Na razvoju ovog uređaja je godinu i po dana radio inovacioni tim od četiri saradnika. Uređaj je, za sada, u fazi inovativne ideje i za njegovo uobličavanje u konačni proizvod je potrebno dodatno finansijsko ulaganje, a kako se ne radi o proizvodu široke potrošnje neophodno je uporedo raditi na edukaciji stanovništva.

Biotoksinomer je uređaj za bio-kontrolu kvaliteta vode uz pomoć malih vodenih račića – dafnija, koji  pravovremeno upozorava na prisustvo toksikanata u vodi. Inovativnost ovog uređaja se ogleda u sistemu ranog otkrivanja i upozoravanja na neispravnost vode za piće, što se postiže postavljanjem uređaja na ulazu sirove vode u vodovod ili na otvorenim vodotokovima.

Kako Biotoksinomer funkcioniše?

Biotoksinomer funkcioniše uz pomoć jednostavnog hardvera i kompleksnog softvera. Naime, uređaj se sastoji iz bioeseja sa 2 komore. U jednoj se nalazi kontrolna grupa dafnija u stabilnim vodenim uslovima, a kroz drugu komoru stalno protiče sirova voda, pre prečišćavanja u vodu za piće, u kojoj se nalazi ispitivana grupa dafnija.

Upravljanje ovim uređajem se vrši uz pomoć softvera. Softver upravlja web kamerom koja, na svakih 300 – 500 milisekundi, 24 sata dnevno snima dafnije u komorama. Na bazi softverske analize tih fotografija prati se broj, veličina i pokretljivost dafnija. Kada broj živih dafnija u ispitivanoj komori padne ispod 50 % ili više, kako je definisano testom toksiciteta u Evropskim direktivama o vodama, aktivira se alarm. Alarm obaveštava da sirova voda nije ispravna za dalje standardno prečišćavanje u vodu za piće, zbog sadržaja toksičnih supstanci. Tada treba odmah isključiti dovod sirove vode na postrojenje za prečišćavanje jer je u vodu dospeo neki toksin koji je izazvao uginuće dafnija. Mozak uređaja je u svetu jedinstveni softver koji ima sposobnost da uoči uginuće dafnija i u realnom vremenu odmah prenese tu informaciju. Softver automatski šalje podatke na server i grafički prikazuje stanje dafnija u poslednjih 24 sata, kao i tokom cele godine, što se može pratiti on-line preko interneta.

Ovaj uređaj se bazira na upotrebi ekološkog Dafnija testa, a direktive Evropske unije o vodama, u delu za utvrđivanje standarda kvaliteta životne sredine predviđaju Dafniju kao biosenzor sa faktorom sigurnosti 100% za uspostavljanje hemijskih standarda u monitoringu kvaliteta vode. Dafnije su veoma osetljive na prisustvo bilo kakvih toksina u vodi, pa samim tim ako dafnija može da preživi u vodi, onda je takva voda bezbedna za ljude.

Najznačajnija prednost biotoksinomera je u njegovoj preventivnoj ulozi, jer sprečava negativne posledice kašnjenja standardnih metoda ispitivanja kvaliteta vode. Razlog za kašnjenje standardnih metoda je to što se uzorkovanje vode ne vrši kontinuirano 24 sata dnevno. Zatim, ove analize zahtevaju skupu uvoznu opremu, skupe reagense, visokostručno obučene ljude i vreme. Dok rezultati svih ovih analiza stignu, neispravna voda je već dospela do ljudi, životinja itd. Dolazi do trovanja, epidemije ili sličnih incidenata. Biotoksinomer ovaj problem rešava na brz, jeftin i ekološki način.

Ovaj uređaj je namenjen prevenstveno vodovodima, Javnim vodoprivrednim preduzećima, industrijskim preduzećima koja izlivaju otpadne vode, istraživačkim laboratorijama itd.  U Srbiji zasad ne postoji ni jedan sličan uređaj. Nakon uvođenja EU direktiva u naše zakone očekuje se trend povećanja zainteresovanosti stanovništva, lokalnih vlasti i vodosnabdevača za ekološku održivost a posebno za kvalitet vode, što bi za rezultat trebalo da ima rast tražnje za biotoksinomerom.  Biotoksinomer značajno doprinosi oživljavanju napuštenih industrijskih područija otkrivajući koje zemljište se može bezbedno koristiti za poljoprivredne kulture u zavisnosti od stepena zagađenja i doprinosi nalaženju uzročnika zagađenja reka.

Primena biotoksinomera je takođe značajna i kod ukrštenog dejstva toksina, kada se čini da je voda ispravna za piće jer su sve supstance u njoj u dozvoljenim količinama, međutim ukršteno dejstvo određenih supstanci dovodi do toksičnosti, što se običnim analizama ne može utvrditi, ali Dafnija testom to postaje vidljivo.

Na domaćem tržištu i tržištima u okolnim zemljama ne postoji proizvodjač uređaja baziranog na primeni Dafnija. Slični uređaji postoje u svetu ali im je cena nekoliko desetina puta veća. Istovetni, prema saznanjima klastera Dunđer, ne postoje. Iako postoji Direktiva EU o vodama, čak i u Zapadnoj Evropi ne postoji sistematsko praćenje kvaliteta voda on-line uređajima, posebno ne bio-senzorima.

“Društveno odgovorno ponašanje podrazumeva brigu jednog društva o ekološkoj održivosti sredine u kojoj živi. Ako se ovi mali vodeni račići, zvani Dafnije, ponašaju u prirodi društveno odgovorno tako što nas upozoravaju da je voda neispravna za piće, onda bi mi još više trebalo da vodimo računa o usklađivanju ekonomskog rasta sa zaštitom životne sredine i ekološkom održivošću” zaključuje Biljana Avramović, vođa inovacionog tima i klaster menadžer građevinskog klastera Dunđer.

top

Odricanje od odgovornosti:

  • Fond za inovacionu delatnost ne odobrava, ne daje nikakve garancije, eksplicitne ili implicitne, u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili potpunosti podataka ili adekvatnosti sadržaja priča. Fond za inovacionu delatnost se izričito odriče odgovornosti za greške i propuste u sadržaju priča. Upućivanje na ovom Internet sajtu na bilo koji komercijalni proizvod, proces ili uslugu, ili korišćenje bilo koje trgovine, firme ili druge organizacije, ima za cilj samo da služi javnosti u pogledu informacije, a ni na koji način ne predstavlja podršku, preporuku, ili favorizovanje sa strane Fonda za inovacionu delatnost. Stavovi i mišljenja izneti na ovom Internet sajtu ne predstavljaju nužno stavove i mišljenja Fonda za inovacionu delatnost.
  • Sadržaj priča „Inovacija u Srbiji“ na ovom Internet sajtu predstavlja uređivačku odluku Fonda za inovacionu delatnost, koja se zasniva na raznim faktorima, uključujući blagovremenost, promociju misije, ravnotežu interesa za unutrašnju i spoljnu publiku, kao i svrsishodnost. Ništa na ovom Internet sajtu ne zasniva i neće zasnivati bilo kakav obavezujući odnos između Fonda za inovacionu delatnost i bilo koje treće strane.

Pošaljite nam priču o Vašoj inovaciji