Резултати рада Фонда

Од почетка рада до данас, кроз програме Фонда, подржан је 351 иновативни пројекат са нешто више од 15,5 милиона евра.

Програм раног развоја
Број пријава 621
Број подржаних пројеката 74
Укупна вредност пројеката (у €) 6.571.444
Износ одобрених средстава (у €) 5.502.628
Програм суфинансирања иновација
Број пријава 294
Број подржаних пројеката 25
Укупна вредност пројеката (у €) 8.796.458
Износ одобрених средстава (у €) 5.560.375
Програм сарадње науке и привреде
Број пријава 163
Број подржаних пројеката 14
Укупна вредност пројеката (у €) 4.376.267
Износ одобрених средстава (у €) 3.000.000
Иновациони ваучери
Број пријава 258
Број подржаних пројеката 220
Укупна вредност пројеката (у €) 1.483.824
Износ одобрених средстава (у €) 1.167.893
Програм трансфера технологије
Број пријава 26
Број подржаних пројеката 18
Укупна вредност пројеката (у €) -
Износ одобрених средстава (у €) 334.550
Назив програма Број пријава Број подржаних пројеката Укупна вредност пројеката (у €) Износ одобрених средстава (у €)
Програм раног развоја 621 74 6.571.444 5.502.628
Програм суфинансирања иновација 294 25 8.796.458 5.560.375
Програм сарадње науке и привреде 163 14 4.376.267 3.000.000
Иновациони ваучери 258 220 1.483.824 1.167.893
Програм трансфера технологије 26 18 - 334.550
УКУПНО 1.362 351 21.227.993 15.565.446