Srbija je jedna od prvih zemalja u regionu koja je usvojila takozvani inovacioni imperativ – ideju da uspešno učestvovanje u svetskoj privredi zasnovanoj na znanju podrazumeva sposobnost prilagođavanja i unapređivanja tehnoloških i istraživačkih kapaciteta zasnovanih na saradnji javnog i privatnog sektora.

Aktivan od 2011. godine, Fond za inovacionu delatnost je pionir u institucionalnom sprovođenju ovog imperativa u delo – prvenstveno uvećanjem kapaciteta startapa i raspoloživih resursa za njihov rast. Fond je, tako, i deo šire državne inovacione strategije .

Namera Fonda je da doprinese ukupnom razvoju inovacija primenom različitih finansijskih instrumenata kojima se podstiče osnivanje novih kompanija i jačanje postojećih, njihovo usmeravanje ka tržištima kapitala i privlačenje direktnih stranih ulaganja u visoke tehnologije i razvoj.
Cilj Fonda za inovacionu delatnost je da unapređuje veze između istraživanja, tehnološkog razvoja i privrede, i da podstiče i podržava razvoj inovativnih tehnologija.

Podrška Evropske unije Fondu za inovacionu delatnost, od početka njegovog operativnog rada 2011. godine, daje presudan podsticaj finansiranju inovacija u Srbiji i jačanju veza između istraživačkog i privatnog sektora. EU je iz pretpristupnih fondova (IPA) za programe Fonda do sada izdvojila oko 13 miliona evra.

Fond je na taj način važan most ka tešnjoj saradnji istraživačke zajednice i inovacionih ekosistema Srbije i zemalja EU. Time se omogućava da se na planu inovacija Srbija pozicionira kao regionalni predvodnik, kao i da se uspostave jače veze sa evropskim i drugim svetskim tržištima.

Od 2011. do 2016. godine Fond za inovacionu delatnost je sprovodio Projekat podrške inovacijama u Srbiji , sa ciljem da se, u vidu pilot programa, uvedu instrumenti finansijske pomoći koji podržavaju inovacione aktivnosti u početnoj fazi razvoja i podstiču istraživanje i razvoj sa tržišnim potencijalom u privatnim kompanijama u Srbiji. Projekat, ukupne vrednosti 8,4 miliona evra, finansiran je sredstvima iz pretpristupnih fondova EU za 2011. godinu, uz administrativnu podršku Svetske banke.

Zahvaljujući ovom projektu praktično je pokrenut brz razvoj tehnoloških startapa u Srbiji. Od 470 predloga projekata koji su konkurisali za sredstva Fonda, za njih 52 obezbeđeno je finansiranje u iznosu od 6 miliona evra.

Fond za inovacionu delatnost je uspostavio nezavisnu upravljačku strukturu sa razvijenim sistemom međunarodne revizije projekata i uglednom Ekspertskom komisijom , koju čine međunarodni stručnjaci i stručnjaci iz dijaspore sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju tehnoloških kompanija, naučnim istraživanjima, komercijalizaciji i investiranju u inovacije.

Aktivnosti Fonda su dale vidljive rezultate: otvoreno je 300 mahom visokostručnih radnih mesta, prihodi kompanija uvećani su za 62% – sa 6,21 milion evra u 2011. godini na 10,09 miliona u 2014. godini, a izvoz ovih kompanija porastao je sa 0,59 miliona evra na 3,10 miliona.

Podneta su ukupno 33 nacionalna patenta od strane korisnika Fonda, kao i 25 međunarodnih prijava patenata (PCT 13, 4 EPO, 1 SAD, 1 Australija, Evroazija i Japan).

Fond za inovacionu delatnost trenutno dodatno podstiče privatna i javna ulaganja i razvoj inovacionog potencijala u Srbiji tako što naučnicima i istraživačima iz akademskih krugova omogućava da svoje ideje iznesu na tržištu, otvore nova radna mesta i prošire privrednu aktivnost.

U martu i junu 2016. Fond je pokrenuo dva nova pilot programa: za podsticanje transfera tehnologije iz javnog akademskog sektora u komercijalni sektor – Program TTF, i novi instrument finansijske pomoći za podršku inovativnim projektima sa komercijalnim potencijalom nastalim u saradnji javnih naučnoistraživačkih organizacija i privatnih malih i srednjih preduzeća – Program saradnje nauke i privrede. U decembru 2016, od ukupno 96 prijavljenih projekata odabrano je 14, kojima je dodeljena finansijska podrška u ukupnom iznosu od 3 miliona evra. Njihov razvoj je u toku.

Pored dva nova programa, u 2017. Fond za inovacije će nastaviti da pruža svoje postojeće usluge za preduzetnike i istraživače u Srbiji kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija .

top