dr Ivan Rakonjac

Direktor
e-mail: direktor@inovacionifond.rs

Kratka biografija

Ivan Rakonjac je diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao stipendista vlada Srbije i Francuske završio je poslediplomske studije iz oblasti inženjerstva industrijskih sistema na L’École Centrale Paris. Tokom boravka na stručnom usvršavanju u Italiji završio je specijalistički kurs iz oblasti industrijskih inovacija, u organizaciji Inženjerskog fakulteta Univerziteta u Bolonji. Zvanje doktora nauka stekao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ima više od deset godina iskustva u privredi, gde je radio u proizvodnom sektoru na poslovima razvoja i primene novih proizvoda, kontrole kvaliteta i upravljanja proizvodnjom. Rukovodio je brojnim stručnim projektima unapređenja energetske efikasnosti sistema javnog i urbanog osvetljenja, kao i uticaja osvetljenja na životnu sredinu, ugodnost i bezbednost radnih i otvorenih javnih prostora.

Od inovacionih projekata ističu se projekat razvoja i izrade sistema urbanog osvetljenja „Spiritum“, koji je osvojio nagradu stručnog žirija „Nova vizura“ na 35. međunarodnom sajmu građevinarstva u Beogradu 2009. godine, kao i projekat uspostavljanja prve goniofotometrijske laboratorije u Srbiji za ispitivanje svetlotehničkih karakteristika svetiljki, koja je potom postala sastavni deo Odeljenja za projektovanje i razvoj preduzeća „Meteor“, čiji je direktor bio od 2008. godine.

Predavačku karijeru započeo je na Visokoj školi za projektni menadžment u Beogradu. U zvanju docenta radi na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment Univerziteta EDUCONS, gde predaje Upravljanje rizicima, Inovacioni menadžment i Biznis inovacije.

Objavio je više od dvadeset radova u zbornicima radova naučnih skupova međunarodnog i nacionalnog značaja, kao i u časopisima međunarodnog značaja iz oblasti upravljanja rizicima, projektnog menadžmenta, inovacionog menadžmenta i procesne industrije.

Do imenovanja na mesto v.d. direktora Fonda za inovacionu delatnost obavljao je dužnost predsednika Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.


top

Milena Kostadinović

Operativni menadžer
e-mail: milena.kostadinovic@inovacionifond.rs

Kratka biografija

Operativni menadžer od maja 2015. godine zadužena za vođenje pripreme i upravljanja programima i projektima Fonda kao i za međunarodnu saradnju i finansiranje. Kao Menadžer programa u Fondu, Milena je uspešno radila u periodu od 2011 do 2015. godine na poslovima priprme, realizacije i monitoringa programa i projekata Fonda. Milena takođe poseduje veliko iskustvo kao specijalista za nabavke; bila je Direktor odeljenja nabavke u Hypo Alpe Adria Bank; Konsultant za nabavke u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede kao i u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija; Koordinirala nabavke i vodila projekte finansirane od strane Svetske banke i drugih finansijskih institucija dok je radila u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije.

Milena je završila master studije iz oblasti Inžinjerstva industrijskih sistema na École Central u Parizu i diplomirani je inžnjner prehrambene tehnologije biljnih proizvoda Univerziteta u Beogradu.

top

Stefan Popović

Menadžer programa
e-mail: stefan.popovic@inovacionifond.rs

top

Mlađan Stojanović

Koordinator TTF programa
e-mail: mladjan.stojanovic@innovationfund.rs

top

Natalija Sandić

Menadžer programa – međunarodna saradnja i finansiranje
e-mail: natalija.sandic@inovacionifond.rs

Kratka biografija

Natalija Sandić je Menadžer programa – međunarodna saradnja i finansiranje u Fondu za inovacionu delatnost Republike Srbije, gde je zadužena za kordinaciju programa finansiranja i uključena u pripremu novih grant šema. U Fondu za inovacionu delatnost je od početka operativnog poslovanja, 2011. godine. Od 2009. do 2011. godine radila kao saradnik na USAID Projektu za razvoj konkurentnosti/Booz Allen Hamilton, u sektoru obnovljivih izvora energije. Master studije završila na Fakultetu za Ekonomiju, Finansije i Administraciju, FEFA i autorka je studije „Obnovljivi izvori energije kao faktor ekonomskog razvoja Srbije“ (Fakultet za Ekonomiju, Finansije i Administraciju, 2013). Govori engleski i francuski.

top

Katarina Dimitrov

Menadžer finansija
e-mail: katarina.dimitrov@inovacionifond.rs

top

Sonja Vuletić

Menadžer finansija
e-mail: sonja.vuletic@inovacionifond.rs

top

Milan Vidljinović

Menadžer administracije
e-mail: milan.vidljinovic@inovacionifond.rs

Kratka biografija

Menadžer administracije u Fondu za inovacionu delatnost Republike Srbije od decembra 2011. godine, zadužen za vođenje i organizaciju celokupnog operativnog poslovanja Fonda za inovacionu delatnost. Prethodno radno iskustvo uključuje rad na poziciji Rukovodioca grupe za logistiku u Vladi Republike Srbije – Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije i Tehničkog koordinatora u Kabinetu Ministra finansija i ekonomije, kao i rad na međunarodnim projektima. Master studije iz oblasti ekonomije završio na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Govori srpski i engleski jezik.

top

Bojana Novaković

Samostalni stručni savetnik za pravne poslove
e-mail: bojana.novakovic@inovacionifond.rs

top

Dane Atanasković

Samostalni stručni savetnik
e-mail: dane.atanaskovic@inovacionifond.rs

top

Vladimir Vojvodić

Samostalni stručni savetnik
e-mail: vladimir.vojvodic@inovacionifond.rs

top

Ana Mojsilović

Samostalni stručni savetnik
e-mail: ana.mojsilovic@inovacionifond.rs

top

Zorica Martać

Stručni savetnik
e-mail: zorica.martac@inovacionifond.rs

top

Dragan Vujović

Stručni savetnik
e-mail: dragan.vujovic@inovacionifond.rs

top

Vanja Mandić

Stručni savetnik
e-mail: vanja.mandic@inovacionifond.rs

top

Ivana Kostić

Saradnik za transfer tehnologije
e-mail: ivana.kostic@inovacionifond.rs

top

Dragana Kosanović

Saradnik za platni promet i javne nabavke
e-mail: dragana.kosanovic@inovacionifond.rs

top

Sofija Šašić

Samostalni saradnik za računovodstvo i finansijske poslove
e-mail: sofija.sasic@inovacionifond.rs

top

Lenka Žilić Arsić

Savetnik za odnose sa javnošću
e-mail: lenka.zilic@inovacionifond.rs

top

Ivana Bukilić

Poslovni sekretar
e-mail: ivana.bukilic@inovacionifond.rs

top

Budimir Bosanac

Saradnik za IT
e-mail: budimir.bosanac@inovacionifond.rs

top

Miloš Đorđević

Referent za opšte poslove
e-mail: milos.djordjevic@inovacionifond.rs

top
Kontakt:
Telefon: +381 11 655 5696
Fax: +381 11 240 0348