Mastering Innovation

Fond za inovacionu delatnost, u konzorcijumu sa još 14 partnera iz Srbije, Nemačke, Grčke, Austrije i Slovenije, učestvuje u realizaciji projekta Tempus Evropske unije sa ciljem unapređenja visokog obrazovanja, pod nazivom “Savladavanje inovacija u Srbiji kroz razvoj i primenu nastavnih programa međudisciplinarnih poslediplomskih studija iz upravljanja inovacijama” (eng. “Mastering Innovation in Serbia through Development and Implementation of Interdisciplinary Post-Graduate Curricula in Innovation Management” – MAIN). Cilj ovog projekta je jačanje inovativnih kapaciteta Srbije kroz modernizaciju visokog obrazovanja u Srbiji i obezbeđivanje kvalitetnih ljudskih resursa. Kroz projekat se razvija i realizuje međudisciplinarni studijski program u oblasti upravljanja inovacijama, koji će biti realizovan na master i doktorskom stepenu studija. Pored toga biće organizovani obrazovni seminari za sve zainteresovane stručnjake iz oblasti.

http://www.main.uns.ac.rs/