Zatvoren poziv za dodelu inovacionih vaučera


10.01.2022

Javni poziv za dodelu inovacionih vaučera je zatvoren usled utroška opredeljenih sredstava. 

Fond je dodelio ukupno 135 inovacionih vaučera za 113 preduzeća, koja će koristiti usluge akademskog sektora za podizanje inovativnosti svojih proizvoda, procesa i usluga i tako postati konkurentnija na tržištu.

Za pružanje usluga angažovane su 34 naučno-istraživačke organizacije, a najzastupljeniji pružalac usluge je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. U okviru ovog ciklusa prijavljivanja, preduzećima su najviše bile potrebne usluge iz oblasti mašinstva i mašinskog inženjerstva za razvoj novix ili poboljšanje postojećih proizvoda/procesa/usluga.

Sredstva za realizaciju javnog poziva u iznosu od 83 miliona dinara obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Lista odobrenih inovacionih vaučera.