PORESKI PODSTICAJI


01.07.2021

Fond za inovacionu delatnost je obezbedio Vodič za primenu poreskih podsticaja u vezi sa istraživanjem i razvojem, i prihodima od davanja na iskorišćavanje autorskih ili predmeta srodnih prava ili ustupanja patenata, sa ciljem da ohrabri domaća preduzeća da koriste poreske olakšice uprkos naizgled kompleksnim tekstovima normi koje ih regulišu.

Detaljna uputstva za primenu poreskih mehanizama podsticaja, prezentacije i set dokumentacije možete preuzeti sa dostupnih linkova:

Vodič za primenu poreskih podsticaja - video materijal 

Poreski podsticaji za troškove istraživanja i razvoja i prihode od autorskih prava - video materijal

Poreske olakšice za novonastanjene obveznike - video materijal

Poreski kredit za ulaganje u startap društva - video materijal

Najčešća pitanja i nedoumice u vezi sa primenom podsticaja - video materijal

Poreske olakšice šabloni