PIRATE ART ESTETSKA OBLOGA - KORAK KA PROMENI SVESTI


13.04.2021

Osnivač mladog beogradskog startapa Pirate art, Arsen Arsenović nakon nesreće koju je doživeo sa 19 godina, sa kolegom i prijateljem Nikolom Matićem konstruisao je i napravio estetsku oblogu za protezu, pre svega za svoje lične potrebe.

Položaj i zaštita ljudi sa invaliditetom jedna je od najosetljivijih i najspecifičnijih tema društveno-razvojne, ekonomske, ali pre svega socijalne politike današnjeg društva.  

Tako je mladi tim okupljen u startup-u Pirate art na sebe preuzeo deo odgovornosti i za osobe sa invaliditetom donjih ekstremiteta, osmislio unikatne estetske obloge sa ciljem podizanja samopouzdanja što pozitivno utiče na njihovu socijalnu integraciju.

“Od samog početka nisam imao problem sa tim što nosim protezu. U svakoj prilici trudio sam se da pokažem “golu” šipku, jer to je nedostatak koji ne može da se sakrije. A ja to nisam ni želeo. Tada je nastala ideja da pravim estetske obloge za proteze”, istakao je Arsen.

Pirate art tim već godinu dana radi na testiranju, unapređivanju i razvoju svoje ideje, a zahvaljujući sredstvima Evropske unije kroz program Fonda za inovacionu delatnost uspeli su da pređu put od ideje do gotovog proizvoda i uspešno ga plasiraju na tržište.

Koristeći 3D tehnologiju i fotogrametriju Pirate art obloge izrađuje uz pomoć različitih softverskih programa u kojima se modelira 3D objekat u skladu sa fotografijama, koje krajnji korisnik dostavlja u zavisnosti od toga kako želi da COVER, odnosno estetska obloga izgleda. SKIN koji je napravljen od tekstila je pokrivka za estetsku oblogu, koji umanjuje oštećenje odeće za razliku od plastike i zbog svoje lakoće nameštanja daje mogućnost menjanja izgleda više puta u toku dana. Korisnici je mogu menjati shodno odevnim kombinacijama, godišnjem dobu, kao i ličnim preferencijama.

Od januara 2018. godine aktivirana je prodaja estetskih obloga u Evropi. Kada je u pitanju region, osobe sa invaliditetom iz svih zemalja koriste ovaj proizvod”, rekao je Nikola Matić, osnivač Pirate art-a.

Istraživanje tržišta pokazuje da Pirate art poseduje veliki potencijal, jer sve veći broj osoba sa invaliditetom želi estetsku oblogu po svojoj meri. Vizija mladog tima temelji se upravo na inkluziji i pokazivanju snage kroz jednu ovakvu estetsku oblogu.

Ugovor o Direktnom grantu – Razvoj novih proizvoda i usluga od strane MSP kroz komercijalizaciju istraživanja koji je potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije) obezbeđuje sredstva za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija. Ukupna vrednost Ugovora o Direktnom grantu iznosi 4,5 miliona evra, od čega se 2,5 miliona evra finansira iz pretpristupnih fondova Evropske unije za 2014. godinu, dok je dva miliona evra obezbeđeno iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Više o projektu možete saznati na: www.inovacionifond.rs