Katapult i Microsoft Srbija saradnjom u osnaživanje startap zajednice


15.04.2022

Fond za inovacionu delatnost potpisao je Memorandum o saradnji sa kompanijom Microsoft u okviru programa akceleracije Katapult. Startapima Katapult zajednice od danas su na raspolaganju Microsoft usluge za bolju organizaciju prodaje i odnosa sa kupcima na globalnom nivou.

Memorandumom o saradnji definisani su pravci i obuhvati buduće zajedničke saradnje čiji je cilj osnaživanje i podrška startap zajednici u Srbiji. S obzirom na isti cilj, koji obuhvata razne oblike i instrumente podrške plan saradnje je da se narednom periodu udruže iskustva i resursi koji bi bili usmereni ka jačanju srpske startap scene.

„Veliko nam je zadovoljstvo što danas potpisujemo Memorandum o saradnji sa jednom od najvećih tehnoloških kompanija u svetu. Drago nam je da je Microsoft prepozano potencijal naših preduzeća i da želi da im pomogne da lakše izgrade svoj put do uspeha. Naša saradnja će biti utemeljena na istom cilju, a to je ubrzani razvoj startap digitalnog ekosisitema, koji postaje jedan od najvažnijih faktora u srpskoj ekonomiji“, istakao je dr Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost, prilikom potpisivanja Memoranduma.

Milan Gospić, direktor Microsoft-a u Srbiji istom prilikom je naveo da ga veoma raduje fokus i nivo ulaganja u segmentu startapa i inovacija u prethodne dve godine.  Jer smo, kako kaže, time bliži prvom srpskom Unicorn-u na svetskom tržištu (Unicorn - oznaka za startap kompanije vrednosti preko jedne milijarde dolara)

„Microsoft je uvek tu da podrži startap zajednicu, jer je to direktno ulaganje u digitalizaciju koja snažno deluje na sveopšti razvoj jedne države. Ovom saradnjom želimo strateški da osnažimo inovacije, nudimo potpunu tehničku i savetodavnu podršku, priliku za umrežavanje i povezivanje, odnosno mogućnosti da izgradite ili unapredite svoje poslovanje i prodate svoje rešenje uz Microsoft kanale i usluge za izlazak na tržište.“, istakao je Gospić.

Katapult akcelerator se oslanja na najbolju svetsku praksu, nudi bespovratno finansiranje i mentorsku podršku startapima. Fond kroz ovaj program želi da pruži podršku mladim timovima koji imaju svoje proizvode kako bi podigli nivo poslovanja, jer je to osnova za povećanje njihove vrednosti pred investitorima.

Pored osnovne podrške koju program akceleracije nudi, mladim timovima su na raspolaganju i konkretne usluge koje pruža Microsoft StartUps program, u cilju što bržeg pozicioniranja na globalnom tržištu i ostvarenja zadatih ciljeva.