Javna rasprava o Nacrtu Zakona o inovacionoj delatnosti

Posted in: Vesti- Maj 18, 2015

Na osnovu Zaključka Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije 05 Broj 011-5155/2015 od 13. maja 2015. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u periodu od 18. maja do 12. juna 2015. godine, sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o inovacionoj delatnosti.

Tekst Nacrta zakona o inovacionoj delatnosti možete preuzeti ovde.

Obrazloženje uz Nacrt zakona o inovacionoj delatnosti možete preuzeti ovde.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poštom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za javnu raspravu – Zakon o inovacionoj delatnosti” ili Fondu za inovacionu delatnost na e-mail: bojana.novakovic@inovacionifond.rs, ili poštom na adresu: Beograd, Veljka Dugoševića broj 54, objekat B1, sa naznakom „Za javnu raspravu – Zakon o inovacionoj delatnosti” .

 Program Javne rasprave o Nacrtu Zakona o inovacionoj delatnosti