Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања

          

 

Светска банка и Република Србија уговориле су зајам у износу од 89,5 милиона евра за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања (Serbia Competitiveness and Jobs Project), који се спроводи од краја марта 2016. године до 30. јуна 2019. године.

Циљ овог Пројекта је побољшање ефикасности и координације одабраних јавних програма ради ублажавања ограничења за конкурентност и стварање радних места, укључујући улагања и промоцију извоза, иновација, активне мере запошљавања, посредовање на тржишту рада. Фокус је на делатностима које су идентификоване као кључни покретачи конкурентности привреде и стварања радних места, а међу њима истакнуто место припада иновационим делатностима.

Активности Пројекта углавном су усмерене ка областима у којима Влада троши знатне ресурсе и где постоји потенцијал да они буду боље искоришћени. Активности на Пројекту спроводе као главни корисници Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике који је и главни координатор Пројекта.

Кроз поткомпоненту за Подршку иновативности привреде и поткомпоненту за Поспешивање трансфера и комерцијализације технологија, Споразумом о зајму Република Србија се обавезала да обезбеди средства (преко раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и то за:

  • Подршка активностима Фонда за иновациону делатност, односно обезбеђивање оперативног буџета Фонда: најмање 0,72 милиона евра за 2016. годину, најмање 0,72 милиона евра за 2017. годину и најмање 0,72 милиона евра за 2018. годину;

  • Подршка Програму грантова за суфинансирање иновација, односно финансирање Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација коришћењем успостављеног процеса међународне рецензије и независне Експертске комисије: најмање 2,7 милиона евра за 2016. годину, најмање 2,7 милиона евра за 2017. годину и најмање 2,7 милиона евра за 2018. годину;

  • Подршка, односно финансирање операција и услуга централне Канцеларије за трансфер технологије у оквиру Фонда: најмање 0,9 милиона евра за 2017. годину и најмање 0,9 милиона евра за 2018. годину.

Програм раног развоја  и Програм суфинансирања иновација су у претходном периоду постигли значајне резултате у подстицају и подршци иновативног предузетништва и развоју и комерцијализацији нових иновативних технологија. У претходном циклусу ови програми финансирани су средствима из претприступних фондова Европске уније у износу од 6 милиона евра.

Више информација о пројекту на http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en