Inovacioni vaučeri – nova usluga za mala i srednja preduzeća

Posted in: Vesti- Dec 21, 2017

 

Beograd, 21. decembar 2017. godine – Fond za inovacionu delatnost objavio je danas javni poziv za dodelu inovacionih vaučera. Inovacioni vaučeri su novi mehanizam finansijske podrške namenjen malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu.

Zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća moći će da konkurišu za inovacione vaučere vrednosti do 800.000 dinara za dobijanje usluga od javnih naučnoistraživačkih organizacija kako bi rešila tehnički ili tehnološki problem na koji nailaze u svom poslovanju (primera radi, za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda, izradu demonstracionog prototipa, različite vidove ispitivanja). Inovacionim vaučerom pokriva se do 80% ukupnih troškova usluge, odnosno preduzeća su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos, uključujući i porez na dodatu vrednost.

Javni poziv je otvoren do 21. maja 2018. godine, odnosno sve dok opredeljena sredstava u iznosu od 24 miliona dinara ne budu utrošena. Vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Ova usluga još jedna je od usluga u okviru Programa transfera tehnologije Fonda za inovacionu delatnost, čija svrha je da podstakne prenošenje rezultata javnog istraživanja u privatni sektor kako bi se kreirali proizvodi i usluge kojima će se unaprediti privreda. Danas je predstavljena u prisustvu visokih zvaničnika Vlade Republike Srbije, Delegacije Evropske unije i Svetske banke.

“Identifikovali smo ključne izazove nauke i inovacija u Srbiji, znamo da bez jake veze nauke i privrede nema društvenog napretka, i zato želimo da približimo inovacije tržištu, što podrazumeva i kontinuirana ulaganja u programe podrške inovacijama. Za Program inovacionih vaučera u ovoj pilot fazi, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je izdvojilo 24 miliona dinara, na osnovu Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Svetske banke kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja.“, rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

„Ideja je da se finansijski pomažu ona preduzeća koja žele da u saradnji sa fakultetima i institutima, inoviraju nešto u svom poslovnom sistemu-proizvod, proces, organizacionu strukturu. Jer danas je inovacija, sutra konkurentno preduzeće, prekosutra vidljiv uticaj na rast srpske privrede.”, istakao je Nenad Popović, ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. Prema njegovim rečima, naučno istraživačka zajednica Srbije pokazala je da poseduje izvrsnost, ali sada bi trebalo da pokaže da poseduje i relevantnost, odnosno da je značajna za društvo u kojem egzistira, a posebno za ekonomiju.

„Inovacioni vaučeri su novi mehanizam podrške preduzećima da, sarađujući sa naučnoistraživačkim organizacijama, postanu inovativnija i konkurentnija na tržištu. Program je sada u pilot fazi ali verujemo da će dati dobre rezultate i biti u stalnoj ponudi Fonda preduzećima. Fond je uspeo da, kroz sve svoje programe, podstakne naučnoistraživačku zajednicu i privredu da aktivno učestvuje u realizaciji inovativnih projekata i na taj način izgrade neraskidivu vezu, a sve u cilju konkurentne srpske privrede.“, izjavio je Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Osim visokih zvaničnika Vlade Republike Srbije, obratili su se i Dejan M. Šuvakov, program menadžer u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji, Duško Vasiljević, ekspert za razvoj privatnog sektora u Svetskoj banci, a Mlađan Stojanović, koordinator Programa transfera tehnologije u Fondu za inovacionu delatnost predstavio je procedure i uslove za prijavu i korišćenje inovacionih vaučera.

Dizajn i procedure za implementaciju šeme inovacionih vaučera su pripremljene u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije“ koji se finansira iz IPA sredstava EU za 2013, a njime administrira Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju obezbeđena iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).

Prijava na: www.inovacionifond.rs/Vouchers