Представљање програма Доказ концепта широм Србије


23.09.2019

Фонд за иновациону делатност ће током септембра, октобра и новембра за све заинтересоване са научноистраживачких организација одржати низ информативних сесија о садржају и пропозицијама програма Доказ концепта.

Следи календар представљања

Датум

Место

Почетак у:

У сарадњи са:

Адреса

18. септембар

Београд

10:00

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство

Војводе Степе 444 а

19. септембар

Београд

10:00

Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић

Булевар деспота Стефана 142

20. септембар

Ниш

10:00

Машински факултет, Универзитет у Нишу

Александра Медведева 14

23. септембар

Београд

10:00

Електротехнички факултет

Булевар краља Александра 73, сала 57

23. септембар

Земун

12:00

Институт за физику

Прегревица 118

24. септембар

Нови Сад

10:00

Факултет техничких наука

Трг Доситеја Обрадовића 6

24. септембар

Нови Сад

14:00

Пољопривредни факултет

Трг Доситеја Обрадовића 8

25. септембар

Нови Сад

10:00

Природно-математички факултет

Трг Доситеја Обрадовића 3, Амфитеатар 1, Департман за биологију и екологију

26. септембар

Нови Сад

10:00

Научни институт за прехрамбене технологије

Булевар Цара Лазара 1

26. септембар

Нови Сад

14:30

Српска Акдемија наука и уметности

Николе Пашића 6

1. октобар

Крагујевац

10:00

Факултет техничких наука

Сестре Јањић

1. октобар

Крагујевац

12:00

Медицински факултет

Светозара Марковића 69

2. октобар

Београд

11:00

Институт за месо

Каћанског 13

2. октобар

Београд

12:00

Технолошко-металуршки факултет

Карнегијева 4

3. октобар

Чачак

12:00

Факултет техничких наука

Светог Саве 65

4. октобар

Земун

10:00

Институт за примену нукеларне енергије

Банатска 31б

4. октобар

Београд

14:00

Институт Др. Јосиф Панчић

Тадеуша Кошћушког 1

7. октобар

Београд

11:00

ПМФ

Студентски трг 16

9. октобар

Земун

11:00

Пољопривредни факултет, сала за седнице

Немањина 6, Земун

10. октобар

Београд

13:00

Медицински факултет

Доктора Суботића 8

15. октобар

Београд

10:30

Фармацеутски факултет

Војводе Степе 450

17. октобар

Лесковац

12:00

Технички факултет

Булевар Ослобођења 124