ДОДЕЉЕНИ ИНОВАЦИОНИ ВАУЧЕРИ


15.10.2020

Фонд за иновациону делатност затворио је јавни позив за доделу иновационих ваучера, будући да су опредељена средства у укупном износу од 60 милиона динара утрошена.

Иновациони ваучери су одобрени по редоследу пристиглих пријава, у року од седам дана од дана достављања пријаве од стране предузећа.

Листа одобрених иновационих ваучера.

У оквиру овог јавног позива, одобрено је 119 ваучера за 95 предузећа. За пружање услуга ангажоване су 29 научно-истраживачке организације, а најзаступљенији пружалац услуге је Иновациони центар Универзитета у Нишу. Предузећима су највише биле потребне услуге из области машинства и машинског инжењерства за развој нових, односно побољшање постојећих производа и услуга или процеса.

Финансирање кроз Програм иновационих ваучера је усклађено са Стратегијом паметне специјализације.

За овај јавни позив средства су обезбеђена у оквиру буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања (по основу Споразума о зајму између Републике Србије и Светске банке).