“Govorni dijaloški sistemi za pametne mobilne telefone” kompanije “Axon – Inteligentni sistemi”

Posted in: Vesti- Sep 16, 2013

Drastična promena koju govorne tehnologije unose u interakciju korisnika sa mobilnim telefonima, kako u ličnim tako i u poslovnim primenama, inspirisala je kompaniju „Axon – Inteligentni Sistemi“ da razvije aplikaciju „Govorni dijaloški sistem za pametne mobilne telefone“. Nakon dvanaestomesečne implementacije, kompanija je uspešno kreirala multimodalni dijaloški sistem sa posebnim fokusom na govornom dijalogu, koristeći postojanje govornih tehnologija visokog kvaliteta koje su razvijene za južnoslovenske jezike, uključujući i srpski jezik. Dosadašnji trend korišćenja tastature, miša i ekrana osetljivog na dodir preti da uskoro bude prevaziđen, a pomenuta aplikacija omogućava da korisnik ima kompletno multimedijalno iskustvo u upravljanju uređajem koristeći sopstveni glas. To otvara niz mogućnosti za dalje primene ovih tehnologija na širem tržištu.

Sve funkcije pomenute aplikacije uspešno su realizovane tokom projekta. U narednom periodu se planira predstavljanje aplikacije korisnicima, koji će moći da instaliraju beta verziju aplikacije preko Google Play Store-a. U pripremi su i pregovori sa provajderima mobilne telefonije oko realizacije poslovnog modela za plasman proizvoda prema krajnjim korisnicima.

Aplikacija „Govorni dijaloški sistem za pametne mobilne telefone“ je razvijena uz podršku Programa ranog razvoja u 2012. godini u iznosu od 76.920 evra. U okviru projekta, kompanija se opredelila da sredstva namenjena za specifičnu obuku iskoristi u aprilu 2013. godine za odlazak u San Francisko (SAD) na konferenciju pod nazivom “The Mobile Voice Conference”, posvećenu primeni govornih tehnologija na mobilnim platformama, na kojoj su učestvovali lideri iz ove oblasti na svetskom nivou. Kompanija „Axon – Inteligentni sistemi“ se uspešno predstavila većini učesnika konferencije kroz direktne kontakte, a sa nekoliko kompanija su započeti pregovori o saradnji. Ulazak na svetsko tržište kroz razvoj saradnje sa firmama Nuance, Google, Rubidium i drugim, kao i predstavnikom AVIOS-a za Evropu bi značajno doprineo jačanju kompanije u celini.

Tržišno pozicioniranje i zainteresovanost velikih svetskih IT kompanija su direktne potvrde da razvijena aplikacija kompanije „Axon – Inteligentni sistemi“ ide u korak sa svetskim aplikacijama srodnog tipa.

Činjenica da je „Axon – Inteligentni Sistemi“ spin-off kompanija koja dolazi sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu govori u prilog tome koliko je neophodna saradnja privrednih subjekata i naučno-istraživačkih organizacija, kao i da su univerziteti jedna od osnova razvoja modernog i naprednog društva.

Svi ovi rezultati pokazuju da su osnove na kojima je postavljen sistem Fonda za inovacionu delatnost – prevashodno ozbiljan proces prijave i međunarodne evaluacije projekata – uspešan recept koji bi trebalo i dalje primenjivati, kako bi inovativni projekti srpskih kompanija našli svoj put do svetskog tržišta.

http://www.axon-is.co.rs