Fond za inovacionu delatnost odobrio prvih 820.000 evra kroz Program ranog razvoja za 11 srpskih preduzeća

Odeljak: Vesti- 05. Apr 2012

5. april, 2012., Beograd – Fond za inovacionu delatnost objavio je danas rezultate  prvog javnog poziva Fonda u okviru Programa ranog razvoja koji je pokrenut u decembru 2011. godine. U okviru veoma konkurentnog poziva na koji je prijavljeno 58 projekata, nezavisna Ekspertska komisija za investicije Fonda za inovacionu delatnost izabrala je 11 srpskih kompanija koji će primiti grantove u iznosu do 80.000 evra za podršku u komercijalizaciji njihovih tehnologija.

“Nezavisna Ekspertska komisija bila je impresionirana brojem i kvalitetom prijava koje su širom Srbije bile podnesene tokom kratkog vremenskog roka u okviru prvog javnog poziva,“ rekao je Vladeta Marjanović, član Ekspertske komisije Fonda za inovacionu delatnost. „Izabrana mala i srednja preduzeća predstavljaju, po analizi nezavisne Eksertske komisije, najbolju šansu za ostvarivanje uspeha u komercijalizovanju novih tehnologija na osnovu iskustva i posvećenosti njihovog rukovodstva, kao i na osnovu inovacija i tržišnog potencijala,“ dodala je prof. Gordana Vunjak-Novaković, takođe član Ekspertske komisije.

„U okviru obezbeđivanja sredstava za nove visoko-rizične tehnologije, Fond za inovacionu delatnost je sproveno izuzetno selektivni proces vrednovanja u skladu sa najboljom međunarodnom praksom,“ objasnila je dr Ljiljana Kundaković, v.d. direktora Fonda za inovacione delatnosti. Ona je dodala: „Od ukupno 58 prijava, 43 predloga je ispunjavalo kriterijume i oni su poslati međunarodnim recenzentima, dok je konačnu odluku donela nezavisna Ekspertska komisija Fonda za inovacionu delatnost. Imajući u vidu iskustvo ovog prvog poziva, u budućnosti očekujemo još veći broj podnosilaca prijava kako kvalifikovana mala i srednja preduzeća postanu bolje upoznata sa Programom ranog razvoja u Fonda i čitavim procesom.“

Program ranog razvoja obezbeđuje sredstva do iznosa od 80.000 evra, ali ne prelazeći 85% ukupnih troškova projekta, u trajanju od godinu dana za aktivnosti kao što su razvijanje dokaza koncepta, prototipa i priprema poslovnih planova za mala i srednja preduzeća koja su zasnovana na tehnologiji, registrovana u Srbiji, i koja imaju dobar potencijal za komercijalizaciju. Program se finansira kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji koji se finansira iz sredstava EU u vrednosti od 8,4 miliona evra i realizuje u saradnji sa Svetskom bankom.

„Program ranog razvoja je samo jedna od tri komponente Projekta podrške inovacijama u Srbiji koji se finansira kroz pretpristupne fondove EU. Ovo je prvi ikada odobreni IPA projekat koji podržava sufinansiranje za tehnološke-preduzetnike kako bi svoje ideje proverili na tržištu i drago nam je što smo svedoci ovog opipljivog napretka Fonda za inovacionu delatnost,“ rekao je Hoze Antonio Gomez Gomez, šef Sektora operacija, Delegacije EU u Republici Srbiji.

„Mada je postojanje procesa i procedura jedne organizacije od suštinskog značaja, ostvarivanje ciljeva na kraju krajeva zavisi od ljudi koji su uključeni u realizaciju,“ objasnio je Fransis Skrobiszevski, savetnik za operativne poslove Fonda za inovacione delatnosti, „a članove nezavisne ekspertske komisije i tima Fonda treba pohvaliti što su tako profesionalno realizovali prvi javni poziv.“

Za dodatne informacije, molimo da kontaktirate:

Lenku Žilić-Arsić

e-mejl: lenka.zilic@inovacionifond.rs

*    *    *

O Fondu za inovacione delatnosti (FID): Fond za inovacionu delatnost osnovan je Zakonom o inovacionoj delatnosti kako bi obezbedio sredstava za finansiranje inovacione delatnosti, prvenstveno kroz saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, organizacijama, donatorima i privatnim sektorom. Namera Fonda je da se različitim finansijskim instrumentima doprinese sveukupnom razvoju inovacione delatnosti, posebno putem osnivanja novih i jačanja postojećih kompanija, boljim pozicioniranjem srpskih inovativnih preduzeća na tržištima rizičnog kapitala, kao i promovisanjem veza između istraživanja, tehnološkog razvoja i privrede.

www.innovationfund.rs

Informacije o kompanijama koje su dobile finansiranje

Adecom Group d.o.o. iz Pančeva je preduzeće za projektovanje, izvođenje radova i inženjerske usluge u oblasti građevine. Specijalizacija im je implementacija rešenja za vodo-izolaciju. Projekat Srkizol baviće se razvojom paste koja se koristi putem inekcije a sprečava penetraciju vode u unutrašnjost zgrada.

Angros d.o.o. iz Trstenika je spin-of kompanija koja se bavi proizvodnjom hidrauličnih pogonskih uređaja sa osnovnim ciljem razvoja prototipova i početkom proizvodnje nove vrste hidrauličnih cilindara. Njihov projekat je proizvodnja hidrauličnih cilindričnih kapsula za hidro-prese sa dužim trajanjem između servisiranja.

Axon-Inteligentni sistemi d.o.o. iz Novog Sada bavi se računarskim programiranjem.  Projekat govornog dijalog sistema za mobilne telefone ima za cilj da razvije multimodalni dijalog sistem, sa posebnim fokusom na govornom dijalogu koristeći postojanje govornih tehnologija visokog kvaliteta koji su razvijeni za južno-slavonske jezike uključujući i srpski jezik.

Cardio Solutions d.o.o. iz Beograda, razvija inovativna tehnološka rešenja (softver i hardver) u oblasti medicinske dijagnostike. Projekat Luminis predviđa dizajn softvera i hardvera za dijagnostiku sindroma iznenadne srčane smrti.

DNET Inovacioni Centar za Informacione Tehnologije d.o.o. iz Novog Sada je spin-of kompanija sa fokusom na dizajn savremenih tehnologija. Projekat  mTicketingAR razvija mobilnu aplikaciju za prodaju karata koristeći koncept proširene stvarnosti.

Euro Heat d.o.o. iz Kragujevca je spin-of kompanija čija je glavna delatnost proizvodnja pločastih razmenjivača toplote, odnosno rashladne i ventilacione opreme za industriju. Plate & Shell Heat Exchangers (razmenjivači toplote) predstavlja spoj pločastih i dobošastih razmenjivača kombinujući najbolje karakteristike jednih i drugih.

Fastro d.o.o. iz Beograda se prevashodno bavi proizvodnjom proizvoda namenjeniz za građevinarstvo. Fastro projekat je sistem izgradnje zidanih objekata koristeći posebno oblikovane blokove od peno-betona, dobijajući na energetskoj efikasnosti i bržoj montaži objekta.

iStreetlight d.o.o., preduzeće za energetsku efikasnost i alternativne izvore, energije posluje iz Beograda. Projekat iStreetLight je zasnovan na hardveru i softveru interaktivnih, inteligentnih i adaptivnih mreža ulične rasvete koji će biti dizajnirani kao deo urbane infrastrukture budućnosti.

Matop d.o.o. iz Topole je preduzetnička kompanija u porodičnom vlasništvu koja se bavi sušenjem voća, povrća, lekovitog i začinskog bilja koristeći naprednu sušaru koja koristi sunčevu energiju. Projekat izdvajanja prirodnih aroma procesom hladnog filtriranja predstavlja sasvim nov pristup u ovoj oblasti.

Strawberry energy d.o.o. iz Beograda bavi se inžinjerstvom i tehničkim savetovanjem. Izumeli su prvi javni solarni punjač na svetu: Strawberry Tree. Projekat The Strawberry Tree mini ima za cilj da razvije novi tip solarnog punjača koji će biti manji, efikasniji sa boljim sistemom menadžmenta energijom, čime će ovaj punjač postati atraktivniji širem tržištu.

Techno Foam d.o.o. iz Starih Banovaca je nova kompanija osnovana sa ciljem razvoja mašina za proizvodnju i procesiranje veštačkih sunđera i sunđerastih materijala. Projekat razvoja mašine za laminaciju će smanjiti troškove procesa laminacije kroz uštede u energiji, materijalima i potrebnom ljudstvu.