DODELjENI PRVI INOVACIONI VAUČERI

Posted in: Vesti- Jan 30, 2018

Beograd, 30. januar 2018. godine – Fond za inovacionu delatnost dodelio je danas 35  inovaciovacih vaučera za 28 srpskih preduzeća u ukupnom iznosu od 22,16 miliona dinara. Na javni poziv koji je otvoren od 21. decembra 2017. godine, za mesec dana Fondu se prijavilo više od 40 preduzeća kojima je potrebna usluga naučnoistraživačke organizacije za rešenje tehničkog ili tehnološkog problema kako bi podigli nivo inovativnosti svojih proizvoda i postali konkurentniji na tržištu. Poziv je i dalje otvoren do 21. maja 2018. godine, odnosno sve dok opredeljena sredstava ne budu utrošena.

Zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća konkurisala su za novu uslugu – inovacione vaučere u vrednosti do 800.000 dinara, a ukupno 30 miliona dinara izdvojeno je u ovoj fazi iz budžera Republike Srbije na osnovu sporazuma o zajmu sa Svetkom bankom. Inovacionim vaučerom pokriva se do 80% ukupnih troškova usluge, odnosno preduzeća su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos, uključujući i porez na dodatu vrednost. U pilot fazi programa inovacionih vaučera preduzeća su bila u mogućnosti da se prijave za maksimalno dva inovaciona vaučera u ukupnom iznosu od 1.2 miliona dinara.

Inovacione vaučere dobitnicima uručili su ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja gospodin Mladen Šarčević i ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj gospodin Nenad Popović.

„Ovaj jednostavni finansijski podsticaj ima za cilj da ojača veze naših naučnoistraživačkih organizacija sa malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Inovacije razvijamo svakoga dana, a da bi društvo imalo koristi od njih, moramo da ih prepoznamo i podržimo, pre svega putem institucija, kakav je Fonda za inovacionu delatnost. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su za ovu godinu, zahvaljujući i saradnji sa Svetskom bankom, višestruko povećana sredstva za rad Fonda“, rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

„Želja nam je da podstaknemo bolju saradnju i razmenu znanja između nauke i privrede i da u budućnosti nudimo inovativnije proizvode i usluge, kako na domaćem tako i na stranim tržištima. Upravo iz tog razloga u narednom periodu pokrenućemo još jedan novi program finansijske pomoći mladim preduzetnicima u vrednosti od 250 miliona dinara za inovacije i startapove. Nadamo se da će naša podrška doprineti razvoju Srbije kao ekonomije znanja“, istakao je Nenad Popović, ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj.

„Interesovanje je veliko i siguran sam da će rezultati pokazati da ovakav vid podrške doprinosi jačanju inovativnih kapaciteta i konkurentnijoj srpskoj privredi. Novom uslugom za mala i srednja preduzeća pokazali smo još jednom da su programi Fonda prepoznati kao potreban mehanizam kako za razvoj preduzetništva u Srbiji tako i za jačanje neraskidive veze između nauke i privrede“, izjavio je Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Usluge koje su tražene od strane naučnoistraživačkih organizacija dolaze najviše iz oblasti mašinstva, a zatim prehrambena industrija i poljoprivreda. U skladu sa tim i mala i srednja preduzeća kojima je odobren inovacioni vaučer posluju u oblasti metalnih konstrukcija, proizvodnje mašina, karoserija za motorna vozila i prikolice. Od javnih naučnoistraživačkih organizacija najzastupljeniji je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, zatim Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu i Institut za higijenu i tehnologiju mesa. Inovacioni vaučeri su odobreni preduzećima čija sedišta su u Beogradu (najviše), Šapcu, Novom Sadu, Boru, Kragujevcu, Nišu, Kraljevu, Prokuplju, Novom Bečeju…

Inovacioni vaučeri su još jedna od usluga u okviru Programa transfera tehnologije Fonda za inovacionu delatnost, čija svrha je da podstakne prenošenje rezultata javnog istraživanja u privatni sektor kako bi se kreirali proizvodi i usluge kojima će se unaprediti srpska privreda.

Dizajn i procedure za implementaciju šeme inovacionih vaučera su pripremljene u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije“ koji se finansira iz IPA sredstava EU za 2013, a njime administrira Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju obezbeđena iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).

 

Preduzeća koja su dobila inovacioni vaučer:

 

Preduzeće: ATOMS AND BITS D.O.O. BEOGRAD

Projekat: Računarsko prepoznavanje proizvoda sa slika polica u maloprodajnim objektima 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Elektrotehnički fakultet u Beogradu

 

Preduzeće: OPREMA – DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU OPREMA ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU GORNJI MATEJEVAC 

Projekat: Poboljšanje konstrukcionog rešenja pogona mešača za testo mašine PLANETARNI MIKSER 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Inovacioni centar Univerziteta u Nišu d.o.o.

 

Preduzeće: INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJA U PRIVREDI D.O.O. ZA USLUGE I POSREDOVANJE BEOGRAD

Projekat: Studija izvodljivosti primene principa upravljanja infrastrukturnim sredstvima u komunalnoj privredi

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu

 

Preduzeće: INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJA U PRIVREDI D.O.O. ZA USLUGE I POSREDOVANJE BEOGRAD

Projekat: Studija izvodljivosti primene elektro vozila u organizovanim voznim parkovima 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu

 

Preduzeće: PROJECTLAND D.O.O. BEOGRAD

Projekat: Analiza modifikacija noseće konstrukcije teretnog motornog vozila u programskom paketu „ANSYS“ 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu

 

Preduzeće: PROJECTLAND D.O.O. BEOGRAD

Projekat: Studija izvodljivosti preorijentacije proizvođača nosećih konstrukcija motornih vozila ka proizvodnji specijalnih nadgradnji za vozila posebne namene sa osvrtom na ambulantna vozila 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu

 

Preduzeće: DIRIGENT ACOUSTICS DOO BEOGRAD

Projekat: Izrada MEMS strukture za grafenski mikrofon 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – IHTM, Centar za mikroelektronske tehnologije

 

Preduzeće: BEOFLOS DOO BEOGRAD

Projekat: Napredne prirodne mikročestice na bazi hibridnog omotača i bioaktivnog biljnog ulja 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu d.o.o.

 

Preduzeće: CARNOMED DOO NOVI SAD

Projekat: In vitro karakterizacija neuromodulatornih potencijala preparata Karnozin ekstra 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet -CEMFIK (Centar za medicinska i farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta)

 

Preduzeće: CARNOMED DOO NOVI SAD

Projekat: Glio- i neuroprotektivni potencijal preparata Karnozin ekstra u in vivo animalnom modelu 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet -CEMFIK (Centar za medicinska i farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta)

 

Preduzeće: DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EUROMITEKS NIŠ

Projekat: Ispitivanje izolacije od recikliranog tekstila 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut ,,IMS” AD Beograd

 

Preduzeće: DOO MARTENZIT BOR

Projekat: Tehno-ekonomska analiza nove linije sinterovanja u kompaniji DOO Martenzit 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Tehnički fakultet u Boru

 

Preduzeće: DOO MARTENZIT BOR

Projekat: Razvoj tehnologije za reciklažu dijamnata, kobalta i volframa iz dijamantskih krunica bušećih garnitura 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor

 

Preduzeće: ENGAGE CERTIFICATION CENTER DOO BEOGRAD

Projekat: Izrada demonstracionog prototipa za uzorkovanje produkata sagorevanja u cilju razvoja eco driving sistema 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet Beograd

 

Preduzeće: ENGAGE CERTIFICATION CENTER DOO BEOGRAD

Projekat: Studija izvodljivosti implementacije sistema za nadzor kvaliteta vazduha u urbanim sredinama

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet Beograd

 

Preduzeće: BANKPRO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD

Projekat: Projekat Eddy current separatora za izdvajanje nemagnetnih (obojenih) metala iz komunalnog otpada

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

 

Preduzeće: NAVITAS LABS DOO BEOGRAD

Projekat: Analiza i verifikacija algoritama estimacije momenta u uređaju za dinamičku analizu elektromotornih pogona za primenu prediktivne metode održavanja industrijskih postrojenja i komunalnih sistema 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Elektrotehnički fakultet u Beogradu

 

Preduzeće: UNIPLAST SERBIA DOO JELENČA 

Projekat: Poluprikolica 3,5-10t, komercijalni naziv Uni ST One, tip 1971 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu (Laboratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila-LaBMV)

 

Preduzeće: MEŠOVITO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KOMPOZITNIH MATERIJALA I TRGOVINU FRITECH DOO PROKUPLJE

Projekat: Razvojna ispitivanja rezervnih disk pločica privrednih vozila u cilju zadovoljavanja zahteva Pravilnika UN/ECE 90 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu (Laboratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila-LaBMV)

 

Preduzeće: DRUŠTVO ZA TRGOVINU ALATOM I OPREMOM AUTOSFERA DOO BEOGRAD

Projekat: Razvoj uređaja za identifikaciju uslova prianjanja motornih vozila u kontaktu pneumatika i puta 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu (Laboratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila-LaBMV)

 

Preduzeće: VODENA DOO KRAGUJEVAC 

Projekat: DEVONNA – PSO 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

 

Preduzeće: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT IMPORT DESING DOO, BEOGRAD

Projekat: Izrada demonstracionog prototipa za dekalcifikaciju vode 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut “Mihajlo Pupin” d.o.o. Beograd

 

Preduzeće: UNIPLAST SERBIA DOO JELENČA 

Projekat: Razvoj novog kočnog sistema na vozilu Iveco Daily 7,2t, pretvaranje u tegljač za vuču poluprikolice, komercijalnog naziva: IDTruck 7.2, tip kočnog sistema: 3.5 – 10

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet (Laboratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila-LaBMV)

 

Preduzeće: PRO-MES DOO NOVI BEČEJ, NOVI BEČEJ 

Projekat: Unapređenje konkurentnosti PRO-MES DOO, Novi Bečej kroz povećanje kapaciteta proizvodnog pogona za preradu mesa i izradu proizvoda od mesa sa dodatnom vrednošću (skraćeni naziv: UKONMES) 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut za higijenu i tehnologiju mesa

 

Preduzeće: AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA ZA PROIZVODNJU SPECIJALNE OPREME SIMIĆEVO 

Projekat: Razvoj novog tipa poljoprivredne prikolice nosivosti do 11t

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet (Laboratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila-LaBMV)

 

Preduzeće: AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA ZA PROIZVODNJU SPECIJALNE OPREME SIMIĆEVO 

Projekat: Razvoj specijalizovane poljoprivredne prikolice za prevoz grožđa nosivosti do 3t

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet (Laboratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila-LaBMV)

 

Preduzeće: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU REGOVINU I USLUGE METALPRESS SISTEM DOO KRALJEVO 

Projekat: Izrada projekta univerzalnog modula noseće konstrukcije metalne spratne garaže 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

 

Preduzeće: FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA I AMBALAŽE DOO, MIONICA

Projekat: Merenje izolacije od zvuka udara za EPSilent ploče 

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu

 

Preduzeće: Glass Slipper d.o.o. Beograd

Projekat: Razvoj inovativne modularne ergonomske ženske obuće

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu

 

Preduzeće: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MMA 2003 DOO MARKOVAC 

Projekat: Razvoj nove jednoosovineske prikolice- cisterne nosivosti do 8t

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu (Labaratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila – LaBMV)

 

Preduzeće: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MMA 2003 DOO MARKOVAC 

Projekat: Razvoj nove jednoosovineske prikolice- cisterne nosivosti do 11t

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet (Labaratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila – LaBMV)

 

Preduzeće: PREMIUM CHICKEN DOO ŽITIŠTE 

Projekat: Uspostavljanje nove linije za proizvodnju mariniranih i paniranih proizvoda od živinskog mesa pakovanih u modifikovanoj atmosferi (MAPAN)

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut za higijenu i tehnologiju mesa

 

Preduzeće: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE PRERADA MESA JOVANOVIĆ DOO VALJEVO

Projekat: Izvođenje studije održivosti u cilju unapređenja roka upotrebe proizvoda i određivanje nutritivnih vrednosti za proizvode od mesa u preradi mesa “Jovanović”

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut za higijenu i tehnologiju mesa

 

Preduzeće: DENSANA d.o.o. Beograd

Projekat: Razvoj novih i poboljšanje postojećih baza za osvežavajuća bezalkoholna pića

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Poljoprivredni fakultet u Beogradu

 

Preduzeće: SIROGOJNO COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SIROGOJNO

Projekat: Ispitivanje antivirusne aktivnosti bioloških agenasa protiv norovirusa u lancu proizvodnje i distribucije jagodičastog voća

Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut za higijenu i tehnologiju mesa