Јавни позив за учешће у Програму трансфера технологије

Јавни позив је oтворен.

Jавни позив за Програм трансфера технологије

У складу са одредбама Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 129/2021) и одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр.110/21 и 125/22) и Програма распореда и коришћења средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2022. годину, који је саставни део Закључка Владе 05 Број: 401-504/2022 од 28. јануара 2022. године и Закључка Владе 05 Број:401-9805/2022 од 01. децембра 2022. године.

 

Фонд за иновациону делатност

објављује

Јавни позив за Програм трансфера технологије 

 

Циљ Програма трансфера технологије (у даљем тексту: Програм ТТ) је повећање потенцијала комерцијализације академских истраживања кроз блиску сарадњу са универзитетима, факултетима, истраживачким институтима и њиховим канцеларијама за трансфер технологије.

Подносиоци пријаве су јавне научноистраживачке организације, као и све друге институције и организације акредитоване за истраживање и развој (укључујући приватне), као што су: универзитети, факултети, истраживачки институти и друге организације за истраживање и развој у Србији.

Фонд  ће прихватити пријаве од кандидата који се директно пријављују за Програм ТТ и од оних који су успешно прошли кроз програм Доказ концепта.

Фонд ће размотрити финансирање пројеката који долазе из свих области науке и технологије и из било ког сектора привреде.

Финансијска подршка:  до 2,400,000.00 динара, што представља 100% средстава којима Фонд подржава финансирање одобреног пројекта

Време реализације пројекта: до 12 месеци

Документација за пријаву: наведена у страни Документација

Рок за достављање пријава: од 15.  децембра 2022. године до утрошка опредељених средстава

Пријаве се подносе на енглеском језику путем Фондовог интернет портала.

Контакт: ttprogram@inovacionifond.rs

Средства за реализацију јавног позива у укупном износу од 176.000.000 динара обезбеђена су из буџета Републике Србије за 2022. годину са раздела Министарства науке, технолошког развоја и иновација.