ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ФОНДА


26.07.2023

Фонд за иновациону делатност подсећа приватни и академски сектор Србије да је у току јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој нових производа услуга и/или технологија, вредан 10,3 милиона евра. Фонд је захваљујући подршци Министарства науке, технолошког развоја и иновација и Европској унији осигурао наставак подршке за развој иновација кроз Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација и Програм сарадње науке и привреде.

Рок за достављање предлога иновативних пројеката предузећа је 15. септембар 2023. године, а пријаве из свих области науке и технологије се достављају online, путем Фондовог портала.

У оквиру новог пакета подршке, Фонд је ставио на располагање значајна средства за пројектно финансирање иновативних предузећа у износу до 120.000 евра и до 500.000 евра по појединачном пројекту, у зависности од програма.

Програм раног развоја (Мini Grants Program) намењен је стартапима који су у фази валидације пословне идеје или раној фази развоја нових производа за којом постоји потреба на тржишту. Циљ програма је да се обезбеђивањем финансирања за развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом подстакне иновативно предузетништво и омогући опстанак пословања током критичне фазе истраживања и развоја. Стартапима је на располагању до 120.000 евра по пројекту, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта.

Програм суфинансирања иновација (Matching Grants Program) намењен је предузећима којима су потребна знатна финансијска средства за реализацију развојног циклуса технолошких иновација и покривање високих трошкова за пренос истраживања у комерцијално одржив производ. Етаблираним предузећима у оквиру овог програма на располагању је 500.000 евра по пројекту, односно до 60%/70% укупног буџета пројекта.

Програм сарадње науке и привреде (Collaborative Grant Scheme Program) има за циљ да унапреди индустријска истраживања тако што ће подстаћи предузећа из приватног сектора и научноистраживачке организације из јавног сектора да спроводе заједничке пројекте у оквиру конзорцијума са идејом да стварају нове или унапреде постојеће комерцијално исплативе производе и услуге, као и иновативне технологије са значајним утицајем на будући развој и тржишним потенцијалом. Фонд кроз овај програм подршке додељује до 500.000 евра по пројекту, односно до 60%/70% укупног буџета пројекта.

Детаљи програма и неопходна документација за пријаву налазе се на интернет презентацији Фонда, а у циљу што боље информисаности и припреме, током трајања јавног позива Фонд организује и online Инфо сесије за све заинтересоване подносиоце пријава сваког четвртка од 13 часова. Учешће је доступно путем линка.

Средства за реализацију јавног позива обезбеђена су кроз ИПА пројекат „Повећање иновационих капацитета и раста малих и средњих предузећа“, који Фонд за иновациону делатност спроводи захваљујући заједничком улагању Србије и Европске уније. 

 

Уговором о директном гранту -  Повећање иновационих капацитета и раста малих и средњих предузећа, који је потписан између Фонда за иновациону делатност и Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније) обезбеђује средства за наставак спровођења Програма раног развоја,  Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде.

Укупна вредност Уговора о Директном гранту износи 26 милиона евра, од чега 16 милиона евра из Претприступних фондова Европске уније за 2019. годину (ИПА 2019) и 10 милиона евра из буџета Републике Србије, са раздела Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

Износ опредељен за финансирање одобрених пројеката у оквиру Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде, финансираних у оквиру овог Уговора о Директном гранту износи 20,6 милиона евра. 

Више о пројекту можете сазнати на: http://www.inovacionifond.rs/