ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈИ


01.07.2021

Фонд за иновациону делатност је обезбедио Водич за примену пореских подстицаја у вези са истраживањем и развојем, и приходима од давања на искоришћавање ауторских или предмета сродних права или уступања патената, са циљем да охрабрни домаћа предузећа да користе пореске олакшице упрскос наизглед комплексним текстовима норми које их регулишу.

Детљна упутства за примену пореских механизама подстицаја, презентације и сет документације можете преузети са доступних линкова:

Водич за примену пореских подстицаја - видео материјал 

Порески подстицаји за трошкове истраживања и развоја и приходе од ауторских права - видео материјал

Порескe олакшицe за новонастањене обвезнике - видео материјал

Порески кредит за улагање у стартап друштва - видео материјал

Најчешћа питања и недоумице у вези са применом подстицаја - видео материјал

Пореске олакшице шаблони