Vlada Republike Srbije Sekretarijat za Javne politike The World Bank

Program saradnje nauke i privrede

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne preduzeća iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom.

Kroz ovaj Program Fond za inovacionu delatnost pruža finansijsku podršku inovativnim tehnološkim projektima sa jasnom vizijom razvoja i definisanim poslovnim modelom i strategijom komercijalizacije.

Visina iznosa finansiranja:

  • do 300.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta
  • najmanje 30% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda

Uslovi za konkurisanje:

  • Konzorcijum sačinjen od najmanje jednog mikro, malog ili srednjeg privrednog društva i najmanje jedne javne naučno-istraživačke institucije koje ispunjavaju uslove propisane Priručnikom Programa saradnje nauke i privrede;
  • Konzorcijum može imati najviše pet članica.

Oblast/sektor: projekat može doći iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora

Vreme realizacije projekta: do 24 meseca

Dokumentacija za Prijavu i uslovi Programa su detaljno opisani u Priručniku Programa saradnje nauke i privrede.

Javni poziv je otvoren od 3. oktobra do 28. decembra 2018. godine u 15h.

Kako se odobravaju sredstva: Međunarodna Ekspertska komisija Fonda za inovacionu delatnost na konkurentskoj osnovi donosi konačnu odluku o projektima koji će se finansirati.

Kontakt: cgs@inovacionifond.rs

Prijavite se!