Poziv na predstavljanje Okvirnog programa zaštite životne sredine

Odeljak: Vesti- 25. Maj 2011 Comments Off

Za potrebe realizacije komponente 2. IPA I 2011 projekta – Support Human Capital Development and Research, pripremljen je Okvirni program zaštite životne sredine (Environmental Management Framework) u skladu sa procedurama Svetske banke.

Finansiranje novonastalih preduzeća na bazi inovativnih tehnologija

Odeljak: Vesti- 20. Maj 2011 Comments Off

U četvrtak, 19.maja.2011. godine, na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, predstavnici Fonda za inovacionu delatnost, održali su prezentaciju pod nazivom “Finansiranje novonastalih preduzeća na bazi inovativnih tehnologija”. Prezentacija je organizovana sa ciljem promovisanja primene nauke i poslovnih mogućnosti u Srbiji, kao i sa ciljem stimulacije razvoja i istraživanja, i komercijalizicije u oblasti tehnoloških nauka.