Axon-Inteligntni sistemi

Axon – Inteligentni sistemi d.o.o. je kompanija iz Novog Sada koja se bavi razvojem softvera. Axon je kroz Program ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost dobio podršku za projekat Govorni dijaloški sistem za pametne mobilne telefone, koji ima za cilj da razvije multimodalni dijaloški sistem, sa posebnim fokusom na govornom dijalogu, koristeći postojanje govornih tehnologija visokog kvaliteta koje su razvijene za južnoslovenske jezike, uključujući i srpski jezik.

Misija preduzeća Axon – Inteligentni sistemi jeste da projektuje, razvije i postavi multimodalni dijalog sistem, sa težištem na napredne sisteme govornih tehnologija koji su zasnovani na savremenim govornim tehnologijama. Cilj projekta „Govorni dijaloški sistem za pametne mobilne telefone” je da projektuje i razvije intiutivan i inteligentni interfejs za većinu pametnih telefona dostupnih u Srbiji (i odgovarajućih operativnih sistema), čineći njihovu upotrebu lakšom i efikasnijom čak i za korisnike koji nisu tehnički obučeni.

Osnivači Axona su stručnjaci sa Fakulteta tehničkih nauka (FTN), Univerziteta u Novom Sadu, i iz kompanije AlfaNum iz Novog Sada. FTN i AlfaNum su sarađivali na mnogim projektima koji se tiču razvoja govornih tehnologija i dijaloških sistema, i na taj način su se pozicionirali kao lideri u ovoj oblasti za južnoslovenske jezike. Imajući tu stratešku prednost, Axon će kroz odobreni projekat razviti interfejs koji omogućava dvosmernu komunikaciju između korisnika i mobilnog telefona, uz podršku stručnjaka sa FTN-a i iz kompanije AlfaNum.

Mobilni telefoni postaju sve sofisticiraniji, ali njihovi mali ekrani i tastature su velika prepreka za mnoge korisnike, a govor bi mnogima olakšao korišćenje pametnih telefona. Međutim, zbog svoje složenosti, govorne tehnologije još uvek nisu razvijene za sve jezike niti primenjene na svim platformama. Shodno tome, intuitivni interfejs za govorne tehnologije je do sada bio ograničen na glavne svetske jezike. Na primer, kompanija Apple je nedavno plasirala Siri – sistem sa širokim spektrom funkcionalnosti koje su u mogućnosti da održe gotovo prirodan govorni dijalog (http://www.apple.com/iphone/features/siri.html), ali samo za neke od glavnih jezika. Pored toga, ova tehnologija dostupna je samo na Apple mobilnim telefonima, koji nisu široko rasprostranjeni u Srbiji. Treba napomenuti da opisane aplikacije ne pružaju nikakvu suštinski novu funkciju za pametan telefon, ali ipak u velikoj meri povećavaju dostupnost i efikasnost postojećih funkcionalnosti.

Axon – Inteligentni sistemi će razviti aplikaciju za brzo pozivanje (diktiranjem imena ili broja telefona), diktiranje i slanje kratkih tekstualnih (SMS) poruka, čitanje dolaznih tekstualnih poruka, osnovne operacije sa imenikom, osnovne operacije sa kalendarom i promenu podešavanja sistema (datum/vreme, odabir mreže i sl.). Ova aplikacija biće razvijena za srpski jezik, a modularnost aplikacije će omogućiti njenu kasniju primenu na druge jezike, za koje su razvijeni koncepti automatskog prepoznavanja govora i sinteze govora na osnovu teksta.

“Trudimo se zauzmemo i održimo lidersku poziciju kada su govorni dijaloški sistemi u pitanju. “Axon” će se prvo fokusirati na aplikaciju za mobilne telefone kao najširu i najatraktivniju primenu. Krenuće od intuitivnih interfejsa, preko složenijh dijaloških sistema, do inteligentnih sistema na narednim projektima kada planira da proširi tim sa mladim saradnicima i obuči ih za rad na inovativnim tehnologijama i aplikacijama.

Dodatna startna prednost “Axona” su čvrste veze sa Fakultetom tehničkih nauka i kompanijom “AlfaNum”, sa kojima je odmah po osnivanju sklopljen Ugovor o strateškom partnerstvu. Ugovor obezbeđuje “Axonu” najkvalitetnije govorne tehnologije za srpski i srodne jezike, kao i usluge u oblasti R&D na kojima će se angažovati najeminentniji eksperti i stručnjaci iz oblasti govornih i jezičkih tehnologija, na kojima će “Axon” graditi svoj imidž i poziciju na tržištu.” – Darko Pekar, Suosnivač – Axon – Inteligentni sistemi.