Agrotef od sada dostupna poljoprivrednicima širom sveta

Posted in: Vesti- Jan 29, 2018

„Agrotef” kalkulator za predviđanje prinosa kajsije i jabuke, zahvaljujući integraciji u Agrivi platformu, moći će da koriste poljoprivrednici u Srbiji, a u budućnosti i svi korisnici u čak više od 150 zemalja. Značaj kalkulatora za poljoprivrednike ogleda se u mogućnosti planiranja budućeg rada kako bi se dobio odgovarajući prinos. Koristeći veštačke neuronske mreže, kalukator na osnovu ulaznih parametara tipa datuma berbe, postojanja sistema za navodnjavanje, broja tretmana pesticidima, vrste orezivanja, održavanja zemljišta, prosečne godišnje temperature, kao rezultat predviđa godišnji prinos voćnih kultura.

Fakultet tehničkih nauka u Čačku na kome je kalkulator izrađen i kompanija Agrivi potpisali su licencni ugovor na osnovu koga je ovaj kalkulator integrisan u Agrivi softver koji se koristi širom sveta. Licencni ugovor daje mogućnost korisnicima Agrivi platforme da najpre besplatno probaju rešenje „Agrotef“ za predviđanje prinosa voćnih kultura i time značajno unaprede proces proizvodnje, skladišta robe i plasmana proizvoda. Izrada aplikacije, delo dr. Marije Blagojević sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačaku, u okviru projekta “Inteligentni sistem za predviđanje prinosa voćnih kultura”, podržana je kroz Program transfera tehnologije Fonda za inovacionu delatnost. Kroz Kancelariju za transfer tehnologije u Fondu ovaj projekat je podržan sa 11.500 evra koji su iskorišćeni za nadogradnju kalkulatora i njegovu integraciju u Agrivi platformu. Pored toga stručni tim Fonda je identifikovao ovu priliku na tržištu i definisao strukturu licencnog ugovora između Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i kompanije Agrivi te omogućio da ovaj proizvod bude stavljen na uvid kompanijama najprije u Srbiji, a kasnije i na globalnom tržištu.

“Saradnja sa Agrivi d.o.o povećava vidljivost rešenja i stvara mogućnost da klijenti sa različitih kontinenata koriste aplikaciju. Povratne informacije omogućavaju kontinuirano unapređenje aplikacije, uz mogućnost uključivanja novih modula za predviđanje. Potpisan licencni ugovor kao početak saradnje sa Agrivi d.o.o stvara okruženje za dalju saradnju, kroz kreiranje novih modula za pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Fond je imao ključnu ulogu pri uspostavljanju kontakta i saradnje sa Agrivi d.o.o, pomogao nam pri uspostavljanju ugovornog odnosa koji će nadam se biti koristan kako za Agrivi tako i za Fakutet tehničkih nauka u Čačku.”, istakla je dr. Marije Blagojević sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačaku.

„Nama u Agriviju je izuzetno drago kada imamo priliku uključiti znanost i znanstvenike u poboljšanje i izgradnju našeg poljoprivrednog softvera. Uvijek smo otvoreni za suradnju, a posebno težimo izgrađivanju odnosa i provođenju projekata sa stručnjacima i profesorima koji rade u domeni poljoprivrede. Shvaćamo koliko je bitno povezivanje jedne IT tvrtke poput Agrivija s obrazovnim ustanovama, jer velik doseg akademskih postignuća  dovodi do bržeg rješavanja globalnog problema hrane u svijetu. Dobar primjer je naša suradnja s fakultetom u Čačku i doc. dr. Marijom Blagojević. Ova suradnja bit će benefit za sve poljoprivrednike u Srbiji koji će imati priliku uz Agrivi poljoprivredni softver koristiti i Agrotef kalkulator za izračunavanje prinosa jabuke i marelice. Svakako će se slušati korisnici i nadograđivat će se kalkulator prema potrebama poljoprivrednika“, rekao je Matija Žulj, direktor Agrivija, agrotehnološkog preduzeća sa sedištem u Velikoj Britaniji, koje ima hrvatske korene i globalni doseg u više od 150 zemalja širom sveta.

Agrivi je razvio softver za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, preveden je na 17 svetskih jezika, koji pomaže poljoprivrednicima da postignu održivu i profitabilnu proizvodnju. Više od 40.000 poljoprivrednika širom sveta prepoznalo je njegovu vrednost i počeli su koristiti Agrivi za poboljšanje svoje proizvodnje.

http://www.agrivi.com/sr/agrotef

***

Kroz Program transfera tehnologije, koji implementira centralna Kancelarija za transfer tehnologije uspostavljena kao organizaciona celina u okviru Fonda u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji“, koji se finansira kroz pretpristupne fondove Evropska unija za 2013. godinu. Projekat je namenjen javnim naučnoistraživačkim institucijama u Srbiji sa ciljem da se pruži podrška za dalji razvoj istraživanja koja imaju komercijalni potencijal sa ciljem da nađu partnera u privatnom sektoru i svoju inovaciju plasiraju na tržište.